Novinky

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář

 

 

Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřík, Zdeněk Šámal

ROZVADOV 1621, VÝZKUM BOJIŠTĚ TŘICETILETÉ VÁLKY

 

 2018, formát A4, lepená vazba, 206 stran

 

 

Knihu vydalo Nakladatelství Veduta. Plnobarevná publikace popisuje dlouhodobý archeologický výzkum rozlehlého bojiště u Rozvadova, kde proti sobě stáli Petr Ernest, hrabě z Mansfeldu, který velel zbytku česko-falcké armády a hrabě Tilly, který velel vojsku katolické ligy tvořenému především bavorskými oddíly. V následujících kapitolách je zmíněn archeologický výzkum dalších bojišť třicetileté války, detektorový průzkum bojiště, přehled identifikovaných reliktů opevnění v krajině a výsledky jejich geodetického zaměření. V další kapitole jsou podrobně popsány archeologické nálezy z bojiště. Publikace je doplněna mnoha historickými mapami, barevnými fotografiemi nálezů a počítačovými rekonstrukcemi bitvy. Kniha obsahuje anglické resumé.

Cena 299,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU - díl I. - Mže

 2018, formát A4, pevná vazba, 176 stran

 

 

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů na řece Mži, která protéká Tachovem a Stříbrem, kde pracovalo velké množství těchto provozů. Nejednalo se vždy jen o mlýny, ale také o hamry, papírny, soustružny dřeva a perleti nebo koželužské stoupy. Z některých provozů přežívají tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií, archivních dokumentů a map, na kterých jsou jednotlivé mlýny zakresleny. Texty jsou doplněné o německé resumé.

Cena 460,- Kč

 

 

Kristýna Pinkrová, Marta Zemanová

PŘÍBĚHY POŠT, Z HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA DOMAŽLICKU

 2018, formát B5, pevná vazba, plnobarevný tisk, 272 stran

 

 

Publikace přináší přehledný obraz o historii pošt na Domažlicku. Po podrobném úvodu o poštovnictví v českých zemích následuje katalog jednotlivých poštovních úřadů, který obsahuje 45 samostatných hesel, mezi nimiž nechybí ani známá historická pošta v Klenčí pod Čerchovem. Publikace je zakončena několika přílohami, např. česko-německými názvy obcí a osad v regionu a je rovněž doplněna množstvím dobových vyobrazení a fotografií. Publikace je plnobarevná.

Cena 285,- Kč

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář

 

 

 

 

Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřík, Zdeněk Šámal