Novinky

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář

 

 

 

 

Zdeněk Procházka

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA 1. DOMAŽLICKO

 

 2017, třetí rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 368 stran

 

Kniha seznámí čtenáře s osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot položených v pohraničí Domažlicka. Zde po roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva a při zřizování tzv. zakázaného a hraničního pásma, zaniklo mimo lidských sídel i mnoho kulturních památek, kostelů, zámečků a staveb lidové architektury. Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2010, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje na 79 stranách rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU - díl II. - levostranné přítoky Mže

 

 2017, vydání první, formát A4, pevná vazba, 264 stran + 48 stran barevná příloha

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů, na levostranných přítocích řeky Mže, např. Úterský potok, Hadovka, Hamerský potok, Kosí potok atd. (téměř 100 objektů). Ze mlýnů přežívají často jen tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií a archivních dokumentů. Texty doplněné o německá resumé mohou sloužit jako podklady pro romantická putování údolími popisovaných potoků.

Tato publikace byla vydána s podporou Plzeňského kraje.

Cena 460,- Kč

 

 

 

Radovan Procházka

BOUŘE NAD POŘEŠÍNEM (díl první), LOUZEK ANEB HAVRANI TÁHNOU K JIHU (díl druhý)

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 230 stran

 

Historický román. Děj prvního dílu knihy se odehrává na jihočeském hradu Pořešíně na počátku 14. století v době, kdy hrad drželi Bavorové ze Strakonic. Druhá část knihy přivede čtenáře na sousední hrad Louzek. Oba hrady leží na řece Malši a spravuje je sdružení Hrady na Malši, pro něž byla publikace vydána.

Cena 250,- Kč

 

 

Zdeněk Šmíd

DUDÁCI A VLČÍ HLAVY

Vyšlo v květnu 2017

 

Formát 18 x 28 cm, pevná vazba, 214 stran

Kniha vychází v roce nedožitých 80. narozenin známého publicisty a spisovatele Zdeňka Šmída. Autor tu svým typickým humorem vyznává lásku k Chodsku a představuje tu i jednotlivé pověsti z tohoto svérázného kraje. Nové vydání publikace doplňují vyobrazení Veroniky Holé, které jsou stejně osobité a nekonvenční jako texty Zdeňka Šmída.

Cena 290,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka, JIří Svačina

RADONICE, KAPITOLY Z DĚJIN OBCE

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 88 stran, plnobarevný tisk

 

Publikace je další z monografií, které jsou věnovány tentokrát obci Radonice, které leží v blízkosti Domažlic. Jednotlivé kapitoly popisují dějiny obce, další se zabývají radonickým mlýnem, bývalým zámečkem, obecní kaplí, židovským osídlením atd. Kniha je k dostání na Obecním úřadě Milavče.

  Cena 250,- Kč

 

Zdeněk Procházka

TRPKÝ PŘÍBĚH KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V POŘEJOVĚ ANEB JAK JSEM „ZNIČIL“KULTURNÍ PAMÁTKU A O DALŠÍCH VÝZKUMECH

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 216 stran, plnobarevný tisk

Autor zde popisuje historii gotického kostela sv. Bartoloměje, který stál uprostřed obce Pořejov na Tachovsku. Lidnatá obec byla po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 zbořena a stejný osud potkal zanedlouho i kostel. Následně byla v prostoru zničené obce zřízena skládka komunálního odpadu. V roce 2013 se studenti fakulty umění a designu v Plzni rozhodli zbytky kostela odhalit a upravit. Při těchto pracích však poškodili archeologická souvrství. Autor publikace tu poté se souhlasem muzea v Tachově uskutečnil záchranný výzkum a dokumentaci. Za tuto práci měl následně zaplatit vysokou pokutu, protože nevlastnil archeologickou licenci. Absurdní kauza je doplněna řadou fotografií a dokumentů.

Ve druhé části knihy autor vzpomíná na archeologické výzkumy, jichž se zúčastnil a které probíhaly většinou pod vedením prof. Dr. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu ČSAV Praha. Jednalo se většinou o výzkumy západočeských hradů. Jsou tu ale popsány také výzkumy technických památek a skláren v Českém lese. Výsledky z mnoha těchto výzkumů nebyly dosud publikovány. Také zde je přiloženo velké množství plánů, fotografií a vyobrazení.

 

Cena 299,- Kč

 

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář