Novinky

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář

 

 

Václav Kuneš

KAPITOLY Z DĚJIN HORŠOVSKÉHO TÝNA

 

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 168 stran, křídový papír, plnobatevný tisk

 Autorem publikace je Václav Kuneš (1940–2018), který byl v letech 1994–1998 starostou města Horšovský Týn. Publikace seznamuje čtenáře slovem i obrazem s bohatou historií města Horšovský Týn, který je městskou památkovou rezervací a známe jej především díky gotickému hradu, který je přestavěn na významný renesanční zámek. Historie města je rozpracovaná do 28 kapitol. Počíná pravěkem a končí rokem 1948. Autor se věnuje i horšovskotýnským Lobkovicům či Trauttmansdorffům, kteří vlastnili horšovskotýnské panství a nevyhýbá se ani otázce české menšiny v poněmčeném městě před rokem 1938 či transferu německého obyvatelstva po roce 1945. 

Kniha byla vydání pro Město Horšovský Týn, kde si ji zájemci mohou objednat na E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (Městské kulturní zařízení).

 

Cena 299,- Kč
 

Kolektiv autorů

 

HRAD STARÝ HERŠTEJN, PIVOŇ A VRANOV V PROMĚNÁCH STALETÍ

2020, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každá kapitola obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé.

 

Obsáhlá publikace velkého formátu se věnuje zapomenutému koutu Českého lesa nedaleko Domažlic, kde se nad bývalým augustiniánským klášterem na Pivoni vypíná skalnaté návrší se zříceninou hradu Starého Herštejna. Kolektiv autorů se tu v devíti kapitolách věnuje tajemné historii hradu položeného na česko-bavorské hranici, jeho archeologickému výzkumu i rekonstrukci zřícené věže upravené v roce 2020 na vyhlídku. Pět samostatných kapitol je věnováno opomíjenému a zpustlému pivoňskému klášteru. Kapitoly připomínají dějiny kláštera, jeho archeologický výzkum i stavební vývoj a popis objektu, který je v současné době pustý. Poslední kapitola knihy je věnována vísce Vranovu položenému na svahu mezi Pivoní a Starým Herštejnem. Publikace je doplněna stovkami černobílých i barevných fotografií, reprodukcemi archiválií, vedut, kresbami a plány. Autory jednotlivých kapitol jsou historici Eduard Maur a Jiří Jánský, archeologii se věnovali Pavel Břicháček, Petr Kausek a Tomáš Mařík. Stavební historii pivoňského kláštera zpracovali Markéta Frdlíková a Čestmír Cimler. Vydání knihy iniciovali a svými příspěvky obohatili regionální badatelé Štěpán Zemek a Zdeněk Procházka.

 

Cena 460,- Kč
 

 

Jiří Jánský

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA, DÍL I.

 

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 656 stran, barevná příloha

Publikace je rozvržena do dvou dílů, které na 1 216 stranách seznámí čtenáře s historií rodu Drslaviců, pozdějších pánů z Rýzmberka, Skály a Švihova, kteří po staletí ovládali krajinu jihozápadních Čech a budovali tu svá sídla. 
Publikace vychází v roce 2020, v němž uplynulo 300 let od úmrtí posledního člena rodu.
První díl mapuje počátky rodu, který se psal po hradě Rýzmberku u Kdyně nedaleko Domažlic. Jeho členové však postupně drželi i četné další významné hrady, např. Zbiroh, Skálu, Švihov, Rabí, Prácheň, Klenovou, ale i města a panství Přeštice, Horažďovice, Nalžovské Hory a mnohé další statky. Kapitoly publikace, kterých je několik desítek, jsou řazeny chronologicky a popisují jednotlivé větve rodu i jeho nejvýznamnější členy. Další kapitoly se věnují historii sídel rodu a majetkové držbě jednotlivých osob. První díl končí ve 2. polovině 16. století osudy potomků jedné z nejvýznamnějších postav rodu – Půty Švihovského z Rýzmberka – významného stavitele, který stál mimo jiné i za výjimečnou architekturou známého vodního hradu Švihova. 
Kniha je doplněna rodokmeny, které pro publikaci vyhotovil autor i množstvím reprodukovaných archiválií, o které publikaci obohatil Jindřich Šlechta. Kniha obsahuje také barevné fotografie sídel tohoto rodu a to jak historické, tak i současné, stejně jako heraldické přílohy a vyobrazení. Součástí knihy je i rozsáhlý poznámkový aparát.
 

Cena 390,- Kč

 

 

 

 

 

René Milfait (ED.)

NACISTICKÝ PROGRAM „EUTANÁZIE“, ŽIVOT NEHODNÝ EXISTENCE VERSUS NEDOTKNUTELNÁ LIDSKÁ DŮSTOJNOST

 

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 191 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, text je v plném rozsahu česko-německý

 

Kniha vychází v roce 2020, kdy si připomínáme výročí Úmluvy o právech osob s postižením ratifikované mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. V Úmluvě jde o to, aby mohli mít lidé s postižením lepší život a měli právo na odpovídající zdravotní péči. Kniha je věnována především obětem nacistického programu „Euthanasie“ a těm, kteří se proti tomuto zabíjení nemocných postavili.

 
Cena 260,- Kč

 

Jiří Jánský

PÁNI ZE ŠVAMBERKA

 Pětisetletá sága rodu s erbem labutě

2020, druhé rozšířené a upravené vydání, formát B5, pevná vazba, 570 stran, křídový papír, barevné přílohy

 

Publikace přináší historii významného českého šlechtického rodu Švamberků, který byl usazen v západních a jižních Čechách. Jeho hlavními sídly byly např. hrad Švamberk, Bor, Poběžovice, ale i jihočeský hrad Zvíkov, Orlík, Třeboň a další. Publikace je doplněna rodokmenem hlavní a  všech bočních větví tohoto rodu. Životopisy významných členů rodu jsou popsány v jednotlivých kapitolách. Zvláštní stať je věnována výzkumu hradu Švamberka, pohřebním místům Švamberků a průzkumu hrobky Jana Jiřího ze Švamberka v Poběžovicích. Publikace je doplněna množstvím barevných fotografií, kreseb a reprodukcí archiválií.
Cena 360,- Kč

 

 

 

Božena Němcová

BABIČKA

 Doslovem opatřila Marta Zemanová, ilustrace Slávka Štrbová.2020,

vydání první, formát B5, pevná vazba, 192 stran

 

 

Vydalo Nakladatelství Českého lesa pro Martu Zemanovou. Kniha obsahuje originální text Babičky, který svými akvarely oživila domažlická malířka Slávka Štrbová. Marta Zemanová doplnila knihu o kapitolu Babička Boženy Němcové – skutečnost a sen, která obsahuje fakta o životě babičky a četné fotografické přílohy. Kniha vyšla ke 200. narození spisovatelky Boženy Němcové a 250. výročí skutečné babičky Magdaleny Novotné-Čudové. Na předsádce je otištěna část rodokmenu Boženy Němcové.
Publikaci si můžete objednat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Cena 450,- Kč

 

 

Kristýna Pinkrová, Radka Kinkorová, Karel Řeháček, David Pinkr

MEZI ORLEM A LVEM

 Domažlice v letech 1914 - 1918

Prosinec 2019, vydání první, formát B5, pevná vazba, 256 stran

 

 

Publikace přibližuje slovem i obrazem období 1. světové války na současném území okresu Domažlice. Text je členěn do tematických kapitol. Například se dotýká podoby každodenního života v městech i na vsích, školství, zdravotnictví, zásobování, rekvizicí zvonů nebo národností česko-německé otázky v uvedeném období. Další kapitoly jsou věnovány válečným zkušenostem vojáků z Domažlicka v rakousko-uherské armádě a českým legionářům. Plnobarevná publikace obsahuje mnoho dobových fotografií a reprodukcí archiválií.Publikaci si můžete objednat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Cena 285,- Kč
 
 

 

Jiří Čechura

HISTORIE NORIMBERSKÉ AŘEZENSKÉ CESTY NA ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH ČECH

 

2019, vydání první, formát A4, pevná vazba, 302 stran, plnobarevný tisk

 

 

Publikace je výsledkem celoživotní badatelské práce autora, který se tématu věnoval jak studiem archivních pramenů, tak i průzkumem v terénu. Jednotlivé kapitoly mapují průběh cest a jejich větví v časovém úseku od 10. do 15. století. Kniha je doplněna řadou originálních map, které vytvořil Martin Čechura. Vyobrazeními knihu doplnil Václav Balík. Publikace dále obsahuje historické i současné fotografie míst, která leží na trasách historických cest..
Cena 350,- Kč

 

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář