Novinky

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář

 

 

Oskar Georg Siebert

JAK SE BRUNO STAL ŠPIONEM

 

 2019, vydání první, formát A5, měkká vazba, 144 stran

 

 

Bruno Schwarz, který je ústřední postavou knihy, se narodil na konci 2. světové války v rozbombardovaném Berlíně. Pocházel ze smíšeného manželství. Jeho otcem byl Němec, matkou Češka z Prahy. Po válce zůstal Bruno v Čechách, kde měl kvůli svému původu nemalé potíže a nakonec byl považován za špiona a měl problémy s komunistickou státní bezpečností. Jeho očima pak popisuje autor knihy život v socialistickém Československu a především události v roce 1968, které zažívá v Praze a v Ústí nad Labem. Kniha je doplněna dobovými fotografiemi.

Cena 195,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka, Miroslav Vetrák

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU - díl III. - pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese

 2019, vydání první formát A4, pevná vazba, 432 stran včetně cca 50 stran barevné přílohy

 

 

Publikace navazuje na dva předchozí díly a čtenáři představí turisticky atraktivní krajinu, okolí Úhlavky, Mže a desítky zaniklých vodních provozů na území příhraniční části Českého lesa. Třetí díl obsahuje celkem 183 samostatných hesel, popisujících jednotlivé vodní provozy, ke kterým vedle obilných mlýnů patřily i brusírny a leštírny skla, hamry, pily a papírny. Publikace obsahuje tisíc vyobrazení a historických i současných fotografií. U každého hesla je uvedeno německé resumé, stejně tak popisky jsou dvojjazyčné. Naprostá většina popsaných provozů zanikla po roce 1945 a spatřují se z nich jen zříceniny. Cennými přílohami knihy jsou i mapy vodních provozů, které slouží čtenáři jako průvodce údolími říček a potoků, kde mlýny stávaly. 
Ve třech dílech Cestami krajánků je popsáno celkem 327 vodních provozů a soustředěno téměř 2 000 vyobrazení a fotografií. Jedná se o nejrozsáhlejší dokončený projekt svého druhu v Čechách. 

Třetí díl publikace byl vydán s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Cena 490,- Kč

 

 

Masumi Schmidt-Muraki

HRABĚNKA PŘIŠLA Z TOKIA

Život Mitsuko Coudenhove-Kalergi

 2019, vydání první, formát A5, pevná vazba 224 stran, překlad z němčiny Alena Vondrušová

 

Kniha německé spisovatelky japonského původu narozené v Tokiu přináší poutavý příběh Japonky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, která se provdala za rakouského aristokrata Heinricha Coudenhove-Kalergi a odešla s ním do Čech na zámek do Poběžovic – Ronšperka nedaleko Domažlic. Příběh Mitsuko byl již opakovaně knižně zpracován i zfilmován. Vždy se ale najdou nové pohledy na tento neobyčejný příběh, který je v tomto případě zpracován její krajankou Masumi Schmidt-Muraki žijící v Mnichově. Publikace je doplněna archivními fotografiemi.

Cena 250,- Kč

 

 

 

Kolektiv autorů

OBEC LIBKOV,

Kapitoly z dějin obce

 2019, vydání první, formát A5, měkká vazba, 120 stran včetně barevné přílohy

 

Publikace uvádí v jednotlivých kapitolách dávnou i zcela nedávnou historii Libkova – obce položené v půli cesty mezi Kdyní a Klatovy. Z historických pamětihodností stojí za zmínku židovský hřbitov, historický panský dům, kaple sv. Markéty nebo blízký kostel Narození Panny Marie v Loučimi. Mimo vlastní historii obce kniha přináší i krátké dějiny všech 63 usedlostí a domů v Libkově. Publikace doplňují barevné i černobílé fotografie a vyobrazení.

Cena 190,- Kč

 

 

Zdeněk Vyšohlíd

BÝT V OBRAZE A BÝTO OBRAZEM

Rádl, Kosík, Galileo a zbožnost jako filosofický problém

 2019, vydání první, formát A5, lepená vazba, 200 stran

 

Kniha filosofických úvah, v níž vysokoškolský profesor a domažlický rodák PhDr. Zdeněk Vyšohlíd polemizuje o věcech víry a zbožnosti. 
„Levické je provokovat. Až mě mrazí pomyšlení, že tento můj text asi bude provokovat. Obávám se, že jak ty zbožné, tak ty revoluční. Filosof prý provokuje v každé společnosti, říkal španělský filosof Ortega. I v té nejnoblesnější. Ale ne každý, kdo provokuje, je filosof.“

Cena 250,- Kč

 

 

Kamila Beňušíková Angelovová, Jitka Kovaříková, Miroslav Vršovský

CAPARTICE

 

 2019, vydání první, formát B5, pevná vazba, 64 stran, plnobarevný tisk

 

V publikaci jsou slovem i obrazem zpracovány dějiny i současnost horské vísky položené v srdci Českého lesa na úpatí Čerchova nedaleko Klenčí pod Čerchovem. Kniha je doplněna četnými fotografiemi, tabulkami a dokumenty.
 

Cena 270,- Kč

 

 

Luděk Krčmář

POUTNÍ MÍSTA A MÍSTA ZVLÁŠTNÍ ZBOŽNOSTI NA DOMAŽLICKU

 

 2019, vydání první, formát A5, vazba měkká lepená, 128 stran, plnobarevný tisk

 
Publikace formou katalogu informuje o téměř 100 poutních místech na území současného okresu Domažlice. Text je doplněn množstvím barevných fotografií – současných i historických. Knihu je možno použít jako průvodce po církevních památkách regionu.

Cena 199,- Kč

 

 

 

Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřík, Zdeněk Šámal

ROZVADOV 1621, VÝZKUM BOJIŠTĚ TŘICETILETÉ VÁLKY

 

 2018, formát A4, lepená vazba, 206 stran

 

 

Knihu vydalo Nakladatelství Veduta. Plnobarevná publikace popisuje dlouhodobý archeologický výzkum rozlehlého bojiště u Rozvadova, kde proti sobě stáli Petr Ernest, hrabě z Mansfeldu, který velel zbytku česko-falcké armády a hrabě Tilly, který velel vojsku katolické ligy tvořenému především bavorskými oddíly. V následujících kapitolách je zmíněn archeologický výzkum dalších bojišť třicetileté války, detektorový průzkum bojiště, přehled identifikovaných reliktů opevnění v krajině a výsledky jejich geodetického zaměření. V další kapitole jsou podrobně popsány archeologické nálezy z bojiště. Publikace je doplněna mnoha historickými mapami, barevnými fotografiemi nálezů a počítačovými rekonstrukcemi bitvy. Kniha obsahuje anglické resumé.

Cena 299,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU - díl I. - Mže

 2018, formát A4, pevná vazba, 176 stran

 

 

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů na řece Mži, která protéká Tachovem a Stříbrem, kde pracovalo velké množství těchto provozů. Nejednalo se vždy jen o mlýny, ale také o hamry, papírny, soustružny dřeva a perleti nebo koželužské stoupy. Z některých provozů přežívají tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií, archivních dokumentů a map, na kterých jsou jednotlivé mlýny zakresleny. Texty jsou doplněné o německé resumé.

Cena 460,- Kč

 

 

Kristýna Pinkrová, Marta Zemanová

PŘÍBĚHY POŠT, Z HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA DOMAŽLICKU

 2018, formát B5, pevná vazba, plnobarevný tisk, 272 stran

 

 

Publikace přináší přehledný obraz o historii pošt na Domažlicku. Po podrobném úvodu o poštovnictví v českých zemích následuje katalog jednotlivých poštovních úřadů, který obsahuje 45 samostatných hesel, mezi nimiž nechybí ani známá historická pošta v Klenčí pod Čerchovem. Publikace je zakončena několika přílohami, např. česko-německými názvy obcí a osad v regionu a je rovněž doplněna množstvím dobových vyobrazení a fotografií. Publikace je plnobarevná.

Cena 285,- Kč

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář