Novinky

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář

 

 

Zdeněk Procházka

CESTAMI POUTNÍKŮ ANEB KOSTELY, KOSTELÍKY A KAPLE OKRESU DOMAŽLICE - Díl I.

 

2020, první vydání, formát A4, pevná vazba, 336 stran, křídový papír, barevné přílohy, každý kostel obsahuje německé resumé, rovněž popisky v celé knize jsou dvojjazyčné – česko-německé.

 

 Projekt je rozpracován do tří dílů a budou v něm postupně popsány všechny kostely a kaple, které se nacházejí na okrese Domažlice a to ať již stojí, jsou využívány nebo zcela zanikly. V prvním dílu jsou popsány kostely nacházející se v lokalitách začínajících na písmena A – H. Jsou tu obsaženy především kostely ve dvou nejvýznamnějších městech regionu – Domažlicích a Horšovském Týně. Podrobné popisy jednotlivých kostelů jsou členěny do kapitol např. historie, popis svatyně, mobiliář, zvony, heraldické a náhrobní památky, stavební vývoj atd. Publikace obsahuje několik set černobílých i barevných fotografií, plánů jednotlivých kostelů, kreseb i archiválií.

 

Cena 460,- Kč

 

 

 

René Milfait (ED.)

NACISTICKÝ PROGRAM „EUTANÁZIE“, ŽIVOT NEHODNÝ EXISTENCE VERSUS NEDOTKNUTELNÁ LIDSKÁ DŮSTOJNOST

 

2020, první vydání, formát B5, pevná vazba, 191 stran, křídový papír, plnobarevný tisk, text je v plném rozsahu česko-německý

 

Kniha vychází v roce 2020, kdy si připomínáme výročí Úmluvy o právech osob s postižením ratifikované mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. V Úmluvě jde o to, aby mohli mít lidé s postižením lepší život a měli právo na odpovídající zdravotní péči. Kniha je věnována především obětem nacistického programu „Euthanasie“ a těm, kteří se proti tomuto zabíjení nemocných postavili.

 
Cena 260,- Kč

 

Jiří Jánský

PÁNI ZE ŠVAMBERKA

 Pětisetletá sága rodu s erbem labutě

2020, druhé rozšířené a upravené vydání, formát B5, pevná vazba, 570 stran, křídový papír, barevné přílohy

 

Publikace přináší historii významného českého šlechtického rodu Švamberků, který byl usazen v západních a jižních Čechách. Jeho hlavními sídly byly např. hrad Švamberk, Bor, Poběžovice, ale i jihočeský hrad Zvíkov, Orlík, Třeboň a další. Publikace je doplněna rodokmenem hlavní a  všech bočních větví tohoto rodu. Životopisy významných členů rodu jsou popsány v jednotlivých kapitolách. Zvláštní stať je věnována výzkumu hradu Švamberka, pohřebním místům Švamberků a průzkumu hrobky Jana Jiřího ze Švamberka v Poběžovicích. Publikace je doplněna množstvím barevných fotografií, kreseb a reprodukcí archiválií.
Cena 360,- Kč

 

 

 

Božena Němcová

BABIČKA

 Doslovem opatřila Marta Zemanová, ilustrace Slávka Štrbová.2020,

vydání první, formát B5, pevná vazba, 192 stran

 

 

Vydalo Nakladatelství Českého lesa pro Martu Zemanovou. Kniha obsahuje originální text Babičky, který svými akvarely oživila domažlická malířka Slávka Štrbová. Marta Zemanová doplnila knihu o kapitolu Babička Boženy Němcové – skutečnost a sen, která obsahuje fakta o životě babičky a četné fotografické přílohy. Kniha vyšla ke 200. narození spisovatelky Boženy Němcové a 250. výročí skutečné babičky Magdaleny Novotné-Čudové. Na předsádce je otištěna část rodokmenu Boženy Němcové.
Publikaci si můžete objednat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Cena 450,- Kč

 

 

Kristýna Pinkrová, Radka Kinkorová, Karel Řeháček, David Pinkr

MEZI ORLEM A LVEM

 Domažlice v letech 1914 - 1918

Prosinec 2019, vydání první, formát B5, pevná vazba, 256 stran

 

 

Publikace přibližuje slovem i obrazem období 1. světové války na současném území okresu Domažlice. Text je členěn do tematických kapitol. Například se dotýká podoby každodenního života v městech i na vsích, školství, zdravotnictví, zásobování, rekvizicí zvonů nebo národností česko-německé otázky v uvedeném období. Další kapitoly jsou věnovány válečným zkušenostem vojáků z Domažlicka v rakousko-uherské armádě a českým legionářům. Plnobarevná publikace obsahuje mnoho dobových fotografií a reprodukcí archiválií.Publikaci si můžete objednat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Cena 285,- Kč
 

 

Jiří Čechura

HISTORIE NORIMBERSKÉ AŘEZENSKÉ CESTY NA ÚZEMÍ ZÁPADNÍCH ČECH

 

2019, vydání první, formát A4, pevná vazba, 302 stran, plnobarevný tisk

 

 

Publikace je výsledkem celoživotní badatelské práce autora, který se tématu věnoval jak studiem archivních pramenů, tak i průzkumem v terénu. Jednotlivé kapitoly mapují průběh cest a jejich větví v časovém úseku od 10. do 15. století. Kniha je doplněna řadou originálních map, které vytvořil Martin Čechura. Vyobrazeními knihu doplnil Václav Balík. Publikace dále obsahuje historické i současné fotografie míst, která leží na trasách historických cest..
Cena 350,- Kč

 

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář