Publikace skladem

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář

 

 

Zdeněk Procházka, Miroslav Vetrák

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU - díl III. - pravostranné přítoky Mže a vodní toky, které pramení v Českém lese

 2019, vydání první formát A4, pevná vazba, 432 stran včetně cca 50 stran barevné přílohy

 

 

Publikace navazuje na dva předchozí díly a čtenáři představí turisticky atraktivní krajinu, okolí Úhlavky, Mže a desítky zaniklých vodních provozů na území příhraniční části Českého lesa. Třetí díl obsahuje celkem 183 samostatných hesel, popisujících jednotlivé vodní provozy, ke kterým vedle obilných mlýnů patřily i brusírny a leštírny skla, hamry, pily a papírny. Publikace obsahuje tisíc vyobrazení a historických i současných fotografií. U každého hesla je uvedeno německé resumé, stejně tak popisky jsou dvojjazyčné. Naprostá většina popsaných provozů zanikla po roce 1945 a spatřují se z nich jen zříceniny. Cennými přílohami knihy jsou i mapy vodních provozů, které slouží čtenáři jako průvodce údolími říček a potoků, kde mlýny stávaly. 
Ve třech dílech Cestami krajánků je popsáno celkem 327 vodních provozů a soustředěno téměř 2 000 vyobrazení a fotografií. Jedná se o nejrozsáhlejší dokončený projekt svého druhu v Čechách. 

Třetí díl publikace byl vydán s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Cena 490,- Kč

 

 

Masumi Schmidt-Muraki

HRABĚNKA PŘIŠLA Z TOKIA

Život Mitsuko Coudenhove-Kalergi

 2019, vydání první, formát A5, pevná vazba 224 stran, překlad z němčiny Alena Vondrušová

 

Kniha německé spisovatelky japonského původu narozené v Tokiu přináší poutavý příběh Japonky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, která se provdala za rakouského aristokrata Heinricha Coudenhove-Kalergi a odešla s ním do Čech na zámek do Poběžovic – Ronšperka nedaleko Domažlic. Příběh Mitsuko byl již opakovaně knižně zpracován i zfilmován. Vždy se ale najdou nové pohledy na tento neobyčejný příběh, který je v tomto případě zpracován její krajankou Masumi Schmidt-Muraki žijící v Mnichově. Publikace je doplněna archivními fotografiemi.

Cena 250,- Kč

 

 

 

Kolektiv autorů

OBEC LIBKOV,

Kapitoly z dějin obce

 2019, vydání první, formát A5, měkká vazba, 120 stran včetně barevné přílohy

 

Publikace uvádí v jednotlivých kapitolách dávnou i zcela nedávnou historii Libkova – obce položené v půli cesty mezi Kdyní a Klatovy. Z historických pamětihodností stojí za zmínku židovský hřbitov, historický panský dům, kaple sv. Markéty nebo blízký kostel Narození Panny Marie v Loučimi. Mimo vlastní historii obce kniha přináší i krátké dějiny všech 63 usedlostí a domů v Libkově. Publikace doplňují barevné i černobílé fotografie a vyobrazení.

Cena 190,- Kč

 

 

Zdeněk Vyšohlíd

BÝT V OBRAZE A BÝTO OBRAZEM

Rádl, Kosík, Galileo a zbožnost jako filosofický problém

 2019, vydání první, formát A5, lepená vazba, 200 stran

 

Kniha filosofických úvah, v níž vysokoškolský profesor a domažlický rodák PhDr. Zdeněk Vyšohlíd polemizuje o věcech víry a zbožnosti. 
„Levické je provokovat. Až mě mrazí pomyšlení, že tento můj text asi bude provokovat. Obávám se, že jak ty zbožné, tak ty revoluční. Filosof prý provokuje v každé společnosti, říkal španělský filosof Ortega. I v té nejnoblesnější. Ale ne každý, kdo provokuje, je filosof.“

Cena 250,- Kč

 

 

Kamila Beňušíková Angelovová, Jitka Kovaříková, Miroslav Vršovský

CAPARTICE

 

 2019, vydání první, formát B5, pevná vazba, 64 stran, plnobarevný tisk

 

V publikaci jsou slovem i obrazem zpracovány dějiny i současnost horské vísky položené v srdci Českého lesa na úpatí Čerchova nedaleko Klenčí pod Čerchovem. Kniha je doplněna četnými fotografiemi, tabulkami a dokumenty.
 

Cena 270,- Kč

 

 

Luděk Krčmář

POUTNÍ MÍSTA A MÍSTA ZVLÁŠTNÍ ZBOŽNOSTI NA DOMAŽLICKU

 

 2019, vydání první, formát A5, vazba měkká lepená, 128 stran, plnobarevný tisk

 
Publikace formou katalogu informuje o téměř 100 poutních místech na území současného okresu Domažlice. Text je doplněn množstvím barevných fotografií – současných i historických. Knihu je možno použít jako průvodce po církevních památkách regionu.

Cena 199,- Kč

 

 

 

Václav Matoušek, Pavel Hrnčiřík, Zdeněk Šámal

ROZVADOV 1621, VÝZKUM BOJIŠTĚ TŘICETILETÉ VÁLKY

 

 2018, formát A4, lepená vazba, 206 stran

 

 

Knihu vydalo Nakladatelství Veduta. Plnobarevná publikace popisuje dlouhodobý archeologický výzkum rozlehlého bojiště u Rozvadova, kde proti sobě stáli Petr Ernest, hrabě z Mansfeldu, který velel zbytku česko-falcké armády a hrabě Tilly, který velel vojsku katolické ligy tvořenému především bavorskými oddíly. V následujících kapitolách je zmíněn archeologický výzkum dalších bojišť třicetileté války, detektorový průzkum bojiště, přehled identifikovaných reliktů opevnění v krajině a výsledky jejich geodetického zaměření. V další kapitole jsou podrobně popsány archeologické nálezy z bojiště. Publikace je doplněna mnoha historickými mapami, barevnými fotografiemi nálezů a počítačovými rekonstrukcemi bitvy. Kniha obsahuje anglické resumé.

Cena 299,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU - díl I. - Mže

 2018, formát A4, pevná vazba, 176 stran

 

 

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů na řece Mži, která protéká Tachovem a Stříbrem, kde pracovalo velké množství těchto provozů. Nejednalo se vždy jen o mlýny, ale také o hamry, papírny, soustružny dřeva a perleti nebo koželužské stoupy. Z některých provozů přežívají tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií, archivních dokumentů a map, na kterých jsou jednotlivé mlýny zakresleny. Texty jsou doplněné o německé resumé.

Cena 460,- Kč

 

 

Kristýna Pinkrová, Marta Zemanová

PŘÍBĚHY POŠT, Z HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA DOMAŽLICKU

 2018, formát B5, pevná vazba, plnobarevný tisk, 272 stran

 

 

Publikace přináší přehledný obraz o historii pošt na Domažlicku. Po podrobném úvodu o poštovnictví v českých zemích následuje katalog jednotlivých poštovních úřadů, který obsahuje 45 samostatných hesel, mezi nimiž nechybí ani známá historická pošta v Klenčí pod Čerchovem. Publikace je zakončena několika přílohami, např. česko-německými názvy obcí a osad v regionu a je rovněž doplněna množstvím dobových vyobrazení a fotografií. Publikace je plnobarevná.

Cena 285,- Kč

 

Kolektiv autorů

CHRASTAVICE, kapitoly z dějin obce

 

 2018, první vydání. Formát B5, pevná vazba, 128 stran, plnobarevný tisk

 

Kniha podrobným způsobem popisuje historii obce vzdálené 2 km severozápadně od Domažlic. Samostatné kapitoly jsou věnovány např. známému mohylovému pohřebišti milavečské kultury, místní kapli i okolním mlýnům. Podrobně je zpracována i historie jednotlivých domů a chalup. Kroniku doplňuje množství archivních i současných fotografií, map a dokumentů.

 

Cena 190,- Kč

 

 

Marie Bílková

MANKA ŘÍMANKA

Pro vydání upravily Alena Gruberová, Alžběta Vondrašová

 2011, první vydání. Formát A5, pevná vazba, 144 stran

 

V knize jsou zpracovány vzpomínky slečny Marie Bílkové z Mrákova na svoji pratetu Marii – Manku (*1827, †1888) a její cestu do Říma, kterou podnikla jako poutnice pěšky, aby se setkala se samotným papežem. V publikaci je otištěn originální rukopis i jeho přepis v tradičním chodském dialektu. Poutavé i úsměvné vyprávění je doplněno dobovými fotografiemi a vyobrazeními.

 

Cena 230,- Kč

 

Frank Kohner

TACHOVSKÉ HISTORKY

 

 2019, dotisk, formát B5, pevná vazba, 96 stran včetně barevné přílohy

 

První vydání knihy vyšlo v roce 2009 ke stým narozeninám autora a tachovského rodáka Franka Kohnera (*1910), který tehdy žil v USA. Autor v knize vylíčil své vzpomínky na Tachov v 1. polovině 20. století, především život židovské komunita, jejímž byl členem. Jedna z kapitol je věnována tachovským osobnostem, další přímo rodu Kohnerů. Kniha je doplněna četnými dobovými fotografiemi.

 

Cena 190,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA

Domažlicko

 2017, třetí rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 368 stran

 

Kniha seznámí čtenáře s osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot položených v pohraničí Domažlicka. Zde po roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva a při zřizování tzv. zakázaného a hraničního pásma, zaniklo mimo lidských sídel i mnoho kulturních památek, kostelů, zámečků a staveb lidové architektury. Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2010, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje na 79 stranách rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU - díl II. - levostranné přítoky Mže

 

 2017, vydání první, formát A4, pevná vazba, 264 stran + 48 stran barevná příloha

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů, na levostranných přítocích řeky Mže, např. Úterský potok, Hadovka, Hamerský potok, Kosí potok atd. (téměř 100 objektů). Ze mlýnů přežívají často jen tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií a archivních dokumentů. Texty doplněné o německá resumé mohou sloužit jako podklady pro romantická putování údolími popisovaných potoků.

Tato publikace byla vydána s podporou Plzeňského kraje.

Cena 460,- Kč

 

 

 

Radovan Procházka

BOUŘE NAD POŘEŠÍNEM (díl první), LOUZEK ANEB HAVRANI TÁHNOU K JIHU (díl druhý)

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 230 stran

 

Historický román. Děj prvního dílu knihy se odehrává na jihočeském hradu Pořešíně na počátku 14. století v době, kdy hrad drželi Bavorové ze Strakonic. Druhá část knihy přivede čtenáře na sousední hrad Louzek. Oba hrady leží na řece Malši a spravuje je sdružení Hrady na Malši, pro něž byla publikace vydána.

Cena 250,- Kč

 

 

Zdeněk Šmíd

DUDÁCI A VLČÍ HLAVY

Vyšlo v květnu 2017

 

Formát 18 x 28 cm, pevná vazba, 214 stran

Kniha vychází v roce nedožitých 80. narozenin známého publicisty a spisovatele Zdeňka Šmída. Autor tu svým typickým humorem vyznává lásku k Chodsku a představuje tu i jednotlivé pověsti z tohoto svérázného kraje. Nové vydání publikace doplňují vyobrazení Veroniky Holé, které jsou stejně osobité a nekonvenční jako texty Zdeňka Šmída.

Cena 290,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka, JIří Svačina

RADONICE, KAPITOLY Z DĚJIN OBCE

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 88 stran, plnobarevný tisk

 

Publikace je další z monografií, které jsou věnovány tentokrát obci Radonice, které leží v blízkosti Domažlic. Jednotlivé kapitoly popisují dějiny obce, další se zabývají radonickým mlýnem, bývalým zámečkem, obecní kaplí, židovským osídlením atd. Kniha je k dostání na Obecním úřadě Milavče.

  Cena 250,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka

TRPKÝ PŘÍBĚH KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V POŘEJOVĚ ANEB JAK JSEM „ZNIČIL“KULTURNÍ PAMÁTKU A O DALŠÍCH VÝZKUMECH

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 216 stran, plnobarevný tisk

Autor zde popisuje historii gotického kostela sv. Bartoloměje, který stál uprostřed obce Pořejov na Tachovsku. Lidnatá obec byla po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 zbořena a stejný osud potkal zanedlouho i kostel. Následně byla v prostoru zničené obce zřízena skládka komunálního odpadu. V roce 2013 se studenti fakulty umění a designu v Plzni rozhodli zbytky kostela odhalit a upravit. Při těchto pracích však poškodili archeologická souvrství. Autor publikace tu poté se souhlasem muzea v Tachově uskutečnil záchranný výzkum a dokumentaci. Za tuto práci měl následně zaplatit vysokou pokutu, protože nevlastnil archeologickou licenci. Absurdní kauza je doplněna řadou fotografií a dokumentů.

Ve druhé části knihy autor vzpomíná na archeologické výzkumy, jichž se zúčastnil a které probíhaly většinou pod vedením prof. Dr. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu ČSAV Praha. Jednalo se většinou o výzkumy západočeských hradů. Jsou tu ale popsány také výzkumy technických památek a skláren v Českém lese. Výsledky z mnoha těchto výzkumů nebyly dosud publikovány. Také zde je přiloženo velké množství plánů, fotografií a vyobrazení.

 

Cena 299,- Kč

 

domazlicke_mlyny

Zdeněk Procházka

DOMAŽLICKÉ MLÝNY, MLYNÁŘI A MLÝNSKÁ STROUHA

2. vydání, vyšlo v prosinci 2015, formát B5, pevná vazba, 128 stran

Kniha seznamuje čtenáře s podrobnými dějinami 10 mlýnů položených ve městě a na katastrálním území bývalého královského města Domažlic. V textu jsou zmíněni jednotliví majitelé, mlynářské rodiny i staré popisy mlýnů. Publikace je doplněna bohatým obrazovým materiálem, který byl získán z archivů i od pamětníků mlynářského řemesla.

Cena 190,- Kč

 

 

Jiří Čechura

KLADRUBY 900, lidé - život - doba

Vyšlo v prosinci 2015, formát A4, pevná vazba, 408 stran

 

Rozsáhlá a výpravná kniha obsahující kolem 600 vyobrazení, fotografií a map přiblíží čtenáři dlouhou a bohatou historii kladrubského kláštera i městečka Kladrub u Stříbra). Publikace, která vychází v roce 2015, kdy uplyne 900 let od první historické zmínky, je rozdělena do 38 rozsáhlých kapitol, které se týkají především známého benediktinského kláštera i historického městečka a okolí. Další kapitoly jsou věnovány např. kladrubským pivovarům a hostincům, církevním stavbám, mlýnům v okolí Kladrub, přírodě Kladrubska, záhadným smírčím křížům atd. Autor Jiří Čechura, který byl dlouhodobým kladrubským kantorem tu zúročil svoji celoživotní badatelskou činnost. Mnoho historických fotografií a map je zde publikováno poprvé.

Cena 460,- Kč

 

 

Jakub Fišer

JÁ AMADEUS

Vyšlo v listopadu 2015, formát A5, brožovaná vazba, 96 stran

 

Autor je nositelem několika básnických cen a má za sebou vydání několika básnických sbírek, např. Obžaloba lůzokracie nebo S žízní neustaň. V nové sbírce Já Amadeus těží témata k novým básním jak z regionu Plzeňska, v němž žije, tak i ze života W. A. Mozarta.

Cena 99,- Kč

 

 

 

Marie Špačková

JIVJANY 1115-2015

z historie Jivjan, Ostromeče a Velkého Malahova

Vyšlo v srpnu 2015, formát B5, pevná vazba, 120 stran

 

V knize jsou vedle Jivjan, které oslavily v roce 2015 devítisté výročí od první písemné zmínky, monograficky zpracovány informace o sousedním Velkém Malahově a Ostromeči. Autorka tu zpracovala jak starší dějiny těchto lokalit, v nichž žilo před rokem 1945 německy mluvící obyvatelstvo, tak i poválečné budování vysídlených obcí a jejich současnost. Plnobarevná publikace je doplněna kopiemi archiválií a historickými i současnými fotografiemi všech tří lokalit i jejich památek.

Cena 180,- Kč

 

Zdeněk Procházka

KOUT NA ŠUMAVĚ

Kapitoly z dějin obce pod Rýzmberkem

Vyšlo v srpnu 2015, formát B5, pevná vazba, 160 stran

 

Publikace obsahuje podrobné dějiny Kouta včetně nově objevené písemné zmínky o vsi z roku 1441. Zasloužená pozornost je věnována i jednotlivým rodům, které koutsko-trhanovské panství vlastnily, především Stadionům. Ve zvláštních kapitolách jsou popsány jak koutská tvrz, tak i stadionský zámeček, kostel sv. Jiří, známý koutský pivovar, 3 mlýny, které v okolí Kouta pracovaly, Starý a Nový Dvůr i hrad Rýzmberk. Kapitoly o jednotlivých objektech a památkách obsahují opět plánovou i fotografickou dokumentaci a fotokopie archiválií.

Cena 280,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

CHOCOMYŠL

 

Vyšlo v červenci 2015, formát A5, brožovaná vazba, 64 stran

 

Publikace v osmnácti kapitolách líčí historii obce od středověku do současnosti. Většina kapitol je věnována nejvýznamnější památce obce - bývalému zámku hrabat Černínů, který byl často přestavován a využíván např. jako cukrovar nebo lihovar. Publikace je doplněna historickými fotografiemi, vyobrazeními a plány zámku a obce, z nichž většina je publikována poprvé.

Cena 90,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka, Marie Ptáková

KANICE

kapitoly z historie a současnosti obce pod Netřebem

Vyšlo v červenci 2015, formát B5, pevná vazba, 128 stran

 

Publikace se skládá ze dvou částí, v prvé autor popisuje starší dějiny obce a jednotlivé památky, především kanický zámek a blízký hrad Netřeb. Text je doplněn plány a dokumentací těchto objektů včetně archiválií, které jsou často publikovány poprvé. Zvláštní pozornost je věnována osudům posledních majitelů zámku, kterými byly rodiny Škodů a Pergerů. Ve druhé části se autorka rozepisuje o novodobé historii obce, položené pod Netřebem i její současnosti. Také tato část publikace je doplněna množstvím fotografií a přináší mnoho nových, dosud nepublikovaných informací.

Cena 280,- Kč

 

 

 

Štěpán Čadek

TACHOV

v datech 1115-2015

Vyšlo v červenci 2015, formát A4, pevná vazba, 192 stran

 

Kniha vychází, jak je již patrné z názvu, k devítistému výročí první zmínky o Tachově. Publikace, která je plnobarevná a bohatě ilustrovaná historickými i současnými fotografiemi a vyobrazeními Tachova, je prvním rozsáhlejším dílem o tomto pozoruhodném západočeském městě. Obsah knihy je řazen chronologicky po rocích, které byly pro město více či méně důležité a mapuje dlouhý časový úsek od roku 1115 do roku 2015. Autorem publikace je pracovník Muzea Českého lesa v Tachově a do její přípravy byli zapojeni i další znalci této tematiky z muzea a okresního archivu v Tachově.

Cena 390,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

MILAVČE

kapitoly z dějin obce

Vyšlo v prosinci 2014, formát A4, pevná vazba, 96 stran

 

Publikace je podrobnou monografií dějin i současnosti obce položené na okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Historie osídlení krajiny je zde pradávná, sahá až do mladší doby bronzové a právě jí a tzv. milavečské kultuře jsou věnovány úvodní kapitoly knihy. Další text se zabývá svatovojtěšskými legendami, které se k Milavčím rovněž vztahují. Vedle historie sestavené z archivních pramenů jsou tu popisovány i památky a zajímavosti obce, např. kostel sv. Vojtěcha, studánka Vojtěška, atd. V textu nebylo opomenuto ani významných rodáků obce jakými byli např. malíř a grafik Josef Váchal nebo herec Jiří Bittner. Publikace je doplněna četnými barevnými a černobílými fotografiemi i reprodukcemi historických materiálů.

Cena 280,- Kč

 

 

Jan Jirák

Dřevňowská pivovarská chasa aneb PIVOVARY A PIVOVÁRKY OKRESU TACHOV

Vyšlo v březnu 2015, formát A4, pevná vazba, 224 stran

 

Kniha popisuje historii pivovarnictví na území Tachovska a Stříbrska v rozsahu současného okresu Tachov. V úvodní kapitole je zpracována tematika církevních – klášterních pivovarů. Text je řešen formou katalogu, který obsahuje historii více než 70 pivovarů, které na popisovaném území pracovaly. Texty jednotlivých kapitol dosahují různé délky podle významu pivovaru, délky jeho trvání a dochovaného archivního materiálu. Texty jsou doplněny velkým množstvím historických fotografií, map a dokumentů. Na své si přijdou i sběratelé historických pivních lahví a pivních suvenýrů, speciálně pro ně bylo vyrobeno DVD, které je součástí publikace. Zvláštní kapitola je věnována novinovým článkům z dobového tisku, které řeší radosti i problémy s pivem a hospodami v regionu. Jediným pivovarem, který dnes na Tachovsku pracuje, je rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané, jemuž je v knize také věnována zasloužená pozornost.

Cena 285,- Kč (s DVD)

 

 

Zdeněk Procházka

DOMAŽLICE

Historicko-turistický průvodce městem a jeho památkami

Vyšlo v lednu 2015, formát B5, pevná vazba, 240 stran

 

Publikace vychází v roce 2015, kdy uplyne 750 let od první zmínky o hrazeném královském městě Domažlicích. První část knihy mapuje dějiny města, druhá se věnuje podrobnému popisu jednotlivých památek – kostelů, městského opevnění, Chodského hradu, pivovarů, mlýnů atd. Třetí část tvoří podrobné německé resumé. Plnobarevná publikace obsahuje více než 280 historických i současných fotografií, plánů a archivních dokumentů. Objevují se zde i zcela nové informace získané z archivů, archeologických i stavebně historických výzkumů. 

Cena 190,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka

Světce u Tachova v proměnách staletí

 

Vyšlo v prosinci 2014, formát A4, pevná vazba, 96 stran

 

Druhé upravené vydání knihy představuje čtenáři výjimečnou památku položenou v blízkosti západočeského Tachova – historickou jízdárnu ve Světcích, která je druhou největší jízdárnou v Evropě. Zpustlý a polozřícený objekt vybudovaný knížetem Alfrédem I. Windischgrätzem prošel před nedávnem rozsáhlou rekonstrukcí a je dnes využíván ke kulturním účelům. Plnobarevná publikace přináší mnoho současných i historických fotografií a archivních dokumentů. Text je česko-německý.

Cena 250,- Kč

 

Zdeněk Procházka

Klášter a kostel augustiniánů v Domažlicích

 

 

Vyšlo v červenci 2014, formát B5, brožovaná vazba, 52 stran

Brožura podrobně popisuje dějiny kláštera a klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie při konventu augustiniánů v Domažlicích. Nechybí ani popis kláštera a přilehlého kostela s bohatou kresebnou i fotografickou dokumentací. Řada archivních pramenů i vyobrazení je publikována poprvé. Brožura obsahuje barevnou fotografickou přílohu.

Cena 85,- Kč

 

 

Paměti hraběnky Micu Coudenhové-Kalergi

 

 

 
Vyšlo v červenci 2014, formát B5, pevná vazba, 184 stran
Kniha přináší překlady pamětních zápisů - deníků - hraběnky japonského původu Micu Aojamy, která žila se svým manželem Heinrichem Coudenhove-Kalergi na zámku v Poběžovicích na Domažlicku a zemřela v roce 1941 v Möldingu u Vídně. Publikace je opatřena historickým úvodem, který vysvětluje příchod Micu do Čech. Ve vlastních pamětech se hraběnka věnuje životu u dvora v tehdejším Rakousku-Uhersku i vzpomínkám na rodné Japonsko. Kniha je doplněna fotografiemi půvabné Micu, její rodiny i míst, kde žila.

Cena 170,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

Z historie a současnosti Blížejovska

Vyšlo v září 2014, formát B5, pevná vazba, 192 stran

Kniha podrobně popisuje historii a památky obce Blížejov i osad, které pod ni spadají. Publikace je doplněna mnoha vyobrazeními, mapami, historickými fotografiemi i dokumentací památek. V Blížejově je popisován kostel sv. Martina a zámeček, v Nahošicích zámek a osudy jeho majitelů, v Přívozci zámek Bořků Dohalských z Dohalic a bývalý pivovar, v Chotiměři zámek, tvrz a pozoruhodná zámecká kaple, ve Lštění kostel sv. Jana Křtitele a známá věžová tvrz, dále jsou v knize monograficky zpracovány dějiny vsí Františkov, Malonice a Výrov.

Cena 315,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka

Všeruby a Všerubsko

Vyšlo v květnu 2014, formát B5, pevná vazba, 160 stran

Publikace podrobně dokumentuje historii i současnost pohraničního městečka Všeruby na Domažlicku. Kniha byla vydána ke 444. výročí povýšení Všerub na městečko. Mimo Všerub samotných je tu popsána i historie míst, která dnes spadají pod ÚM Všeruby. Jmenovitě Brůdek, Hájek, Hyršov, Chalupy, Maxov, Pláně, Pomezí, Studánky a vsi Myslív a Sruby, které zanikly po roce 1945. K památným místům, popsaným v této publikaci, patří i kostelík sv. Václava na Brůdku a kostel sv. Anny na Tanaberku. Kniha je doplněna bohatým obrazovým, mapovým i fotografickým materiálem.

Cena 300,- Kč

 

 

 

Josef Nejdl, Zdeněk Procházka

Chodsko historické a současné

Vyšlo v únoru 2013, formát 220 x 210 mm, pevná vazba, 160 stran

Plnobarevná fotografická publikace, která po letech opět mapuje historii i současnost Chodska. V úvodní části se čtenář seznámí s historií Chodska i s jeho nejznámějšími zástavními držiteli Švamberky, Lamingeny a Stadiony. Nejrozsáhlejší část je věnována jedenácti privilegovaným chodským vsím, které jsou tu představeny jednotlivě. Závěr knihy přináší informace a fotografie o metropoli Chodska - Domažlicích, jeho muzeích a současném chodském folklóru. Kniha obsahuje na 300 historických i současných barevných fotograií, texty jsou v češtině, němčině a angličtině.

Cena 320,- Kč

 

Zdeněk Procházka

Tvrz ve Lštění

proměny jednoho rytířského sídla aneb jak se státi zemánkem
 
Vyšlo v prosinci 2013, formát B5, pevná vazba, 168 stran, 130,- Kč
 
Druhé, rozšířené a přepracované vydání publikace, která je vlastně podrobným návodem jak je možné postupovat při výzkumu a opravě zchátralého šlechtického sídla. V tomto případě se jedná o věžovou tvrz ve Lštění na okrese Domažlice. Autor, který je zároveň i majitelem tvrze, zde v osmi kapitolách popisuje historii sídla včetně archivního bádání a stavebně-historického i archeologického výzkumu. Zmíněny jsou i veškeré stavební úpravy sídla a také transfér roubeného špejcharu, který byl u tvrze vystavěn. Uvedeny jsou příběhy dalších tvrzí a jejich majitelů a také mnoho drobností ze života "zemánků".Závěrečná kapitola, kterou napsal Jiří Jánský, je věnována rodu Bohuchvalů z Hrádku, který tvrz v 15. století držel. Publikace je doplněna bohatým černobílým i barevným obrazovým materiálem.

Cena 130,- Kč

 

 

Kámen

Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku

Václava Jandečková

 

Formát B5, pevná vazba, 328 stran.

Publikace je příspěvkem k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN. Přísně tajná a kamuflovaná past organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního přechodu Všeruby na Domažlicku si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti z veřejného života a „izolovat“ je od „světa“. Kniha se zaměřuje na oběti, pachatele, a zejména pak na osoby, které hrály důležitou roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje. Velkým přínosem pro objasnění případu falešných hranic jsou autorkou nedávno objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového svědka Stanislava Lišky. Autentičnost a závažnost důkazů o zločinném spolčení a jeho pozadí podtrhují odborní recenzenti knihy, historici Igor Lukeš a Václav Veber. Autorka, která napsala také řadu odborných článků, předkládá reálný pohled na jeden z důsledků komunistického převratu v Československu – zločinné praktiky československé komunistické tajné policie inspirované sovětským vzorem. Kniha je také morální výzvou příslušným českým úřadům, aby proti dosud žijícím viníkům zakročily podle práva. 

Ukázky z knihy ve formátu PDF najdete zde:

UKÁZKA 1     UKÁZKA 2

Cena 345,- Kč

 

Recepty ze zámeckých kuchyní

Z. Procházka, J. Nejdl

 

Formát B5, pevná vazba, 144 plnobarevných stran.

Publikace  přináší historické recepty ze zámeckých kuchyní, které byly objeveny mezi archivními zápisy a pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Recepty si zapsaly majitelky zámků v Kanicích a Lštění (okres Domažlice) a v Halži (okres Tachov). Vedle receptů kniha obsahuje historické úvody k jednotlivým sídlům a osudy osob, s nimiž recepty souvisejí. Na 160 receptů je doplněno fotografiemi pokrmů i fotografiemi kuchařek, které si je zapsaly. Je volným pokračováním knihy "Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí". Publikace vychází v česko-německém jazyce v překladu Aleny Vondrušové. Knihou čtenáře provází ilustrace Jany Šlechtové.

Cena 270,- Kč

 

 

pribehy_vepsane_do_kamene_2Putování po zaniklých místech Českého lesa II. - Tachovsko

Z. Procházka

 Rok vydání 2011, formát A4, pevná vazba, 328 stran.
Kniha navazuje na I. úspěšný díl publikace, v němž jsou popsány zaniklé obce v okrese Domažlice. Kniha obsahuje více než 800 historických i současných fotografií. V textu jsou popsány osudy 45 obcí a vsí z Českého lesa i z vnitrozemí okresu Tachov. Historie jednotlivých míst je popsána od data první zmínky do likvidace, která proběhla v 50.–60. letech 20. století. Nechybí ani popis současné podoby místa a výčet historických a kulturních památek, které zde zanikly. Publikace je vybavena i mapou zaniklých míst a mapkami jednotlivých obcí. Text publikace je česko-německý. 

Cena 490,- Kč

                        momentálně vyprodáno

 

 

Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích

Jiří Jánský

 

Formát B5, pevná vazba, 408 stran, barevné přílohy.

Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích, rod erbu berana (J. Jánský). Dnes již kmenový autor Nakladatelství Českého lesa seznamuje čtenáře se šlechtickým rodem, který v Čechách sice nepatří k nejznámějším, ale na území západních Čech zanechal velice výraznou stopu. Životní příběhy jednotlivých členů rodu se odehrávají i na území sousedního Bavorska, s nímž je spojují četné vazby. Obrazová dokumentace týkající se heraldiky, sídel rodu, náhrobníků a dalších reálií včetně podrobných rodokmenů s odkazy na poznámkový aparát a literaturu je již samozřejmostí. Publikaci předcházela díla o Švambercích a Gutštejnech.

Cena 315,- Kč

 

Typy německých, českých a polských synagog od XI. do počátku XIX. století

Alfred Grotte

 

Formát B5, pevná vazba, 248 stran.

Práce architekta Grotteho vyšla poprvé v Lipsku roku 1915. Kniha vydaná Nakladatelstvím Českého lesa v roce 2013 obsahuje reprint původního německy psaného originálu, který je doplněn Grotteho dokumentárními fotografiemi, kresbami a plány a popisuje více než tři desítky synagog střední Evropy. Z nich je většina již zbořena. Mezi ně patří i synagogy z území Čech, především západních. V českém překladu Grotteho díla jsou otištěny současné fotografie synagog z území Čech, Německa a Polska. Publikace je dále doplněna podrobným životopisem A. Grotteho, který vypracoval Arno Pařík. Kniha je vybavena množstvím fotografií a kreseb.

Cena 190,- Kč

 

sklarstvi_v_ceskem_lese

Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku

Z. Procházka

rok vydání: 2009, 3. zcela přepracované a rozšířené vydání

Publikace formátu A4 v rozsahu 288 stran a pevnou vazbou obsahuje popis a historii více než 60 skláren, které v minulých staletích pracovaly na území Českého lesa a přilehlém území Domažlicka a Tachovska. Dále jsou zde popsány a zdokumentovány i jednotlivé brusírny a leštírny, které každou sklárnu na výrobu plochého skla doplňovaly. Mnoho informací se týká též lokalit, které v Českém lese zanikly po roce 1945. Kniha je obohacena velkým množstvím po léta pracně vyhledávaných historických fotografií i dokumentačních plánů z českých i německých archivů. Zasloužená pozornost je věnována i jednotlivým sklářským rodinám. Text knihy je česko-německý.

Cena po slevě 360,- Kč

 

pribehy_vepsane_do_kamene_1Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska, díl I.

Z. Procházka

rok vydání: 2008, dotisk 2010. Formát A4, pevná vazba, 176 stran. Kniha přináší popis a obrazovou dokumentaci 308 kamenných památek. Mezi nimi najdeme pověstmi opředené kamenné megality, smírčí kříže, staré kamenné kříže, středověká boží muka, hraniční kameny, milníky a lovecké kameny. Doplněny jsou i příběhy, které se k těmto dávným strážcům krajiny vztahují. Úvodní kapitoly katalogů jsou česko-německé.

Cena 390,- Kč

 ukázka z knihy

 

Momentálně vyprodáno 

 

 

pribehy_vepsane_do_kamene_2Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska, díl II.

Z. Procházka

rok vydání: 2009. Formát A4, pevná vazba, 216 stran. Druhý díl knihy nás přivede opět do krajiny Českého lesa na Domažlicko a Tachovsko. Nalezneme zde velké množství informací a dokumentace, která se tentokrát týká morových sloupů, barokních plastik a soch volně umístěných v krajině. Samostatný katalog je věnován pracím lidových kameníků, mezi nimiž je hlavní postavou Georg Böhm, který svá pozoruhodná sochařská díla vytvářel v 1. polovině 19. století. Kameníci v popisované oblasti pracovali až do 1. poloviny 20. století. Součástí katalogů je i bohatá fotografická dokumentace. Celkem je v 1. a 2. dílu knihy popsáno 777 památek. Úvodní kapitoly katalogů jsou česko-německé.

Cena po slevě 230,- Kč

 

co_odnesl_casCo odnesl čas 1. – Domažlicko v historických fotografiích

Z. Procházka

Publikace ve formátu A4 (208 stran, pevná vazba) přináší staré velkoformátové fotografie chodských vsí a Domažlicka. Nejedná se v tomto případě o pohlednice, ale téměř výhradně o historické kvalitní fotografie, které jsou doplněny česko-německým textem. V některých případech kniha obsahuje i současné srovnávací fotografie.

Cena 360,- Kč

 

 

oribehy_telickych_nahrobku

Příběhy telických náhrobků

V. F. Chvátal

Rok vydání 2011, formát B5, pevná vazba, 128 stran.

Kniha zavede čtenáře na židovský hřbitov v Telicích nedaleko Kladrub na Tachovsku. Na tomto romantickém a opuštěném místě se dochovalo 246 starých náhrobků, z nichž autor vybral 72 nejzajímavějších. Jejich texty přeložil a pokusil se vystopovat osudy těch, na které upomínaly. Publikace je doplněna bohatých fotografickým materiálem.

CENA 195,- Kč

   

soudnictviPo stopách plzeňské spravedlnosti, historie a topografie hrdelního soudnictví

P. Sokol, J. Hajšman

formát B5, pevná vazba. Publikace přináší místopis plzeňského soudnictví a hrdelního práva, nformuje o místech, kde stávala nejen popraviště, ale např. pranýře, šatlavy či katovna. Samostatnou součástí publikace je i přehled vybraných zaniklých popravišť v západních Čechách.

Cena 199,- Kč

 

bavorska_kucharkaTradiční jídla česko-bavorského příhraničí

J. Nejdl, Z. Procházka

vydána 2010. Kniha formátu B5 v pevné vazbě o rozsahu 96 stran seznámuje čtenáře s množstvím receptů lidové kuchyně z Chodska i přilehlého Bavorska. Recepty doplňují tematické historické fotografie z obou stran hranice a samozřejmě i barevné fotografie hotových jídel. Celou knihou čtenáře provází originální kresby Jany Šlechtové. Text knihy je česko-německý. Vychází ve třetím vydání.

Cena 270,- Kč

  

Historicke_nahrobniky_tachovskaHistorické náhrobníky Tachovska

Z. Procházka, J. Oulík

rok vydání: 1995. 168 stran, měkká vazba. Kniha přináší přesné znění starých náhrobních textů z náhrobníků 15.–18. století, které jsou umístěny v kostelech a kaplích tachovského okresu. Publikace je doplněna kresbami a fotografiemi historických náhrobníků i plánky kostelů, kde jsou umístěny. Kniha přináší rovněž řadu nových informací pro heraldiky a rodopisce.

Cena (po slevě) 45,- Kč

 

 

Kronika_CB_hranice_1Kronika česko-bavorské hranice, díl I

J. Jánský

rok vydání: 2002. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 328 stran je prvním dílem prozatím pětidílného projektu, který podrobně popisuje dějiny území po obou stranách česko-bavorské hranice. První díl je věnován časovému úseku od roku 1400 do roku 1426, kdy v Čechách propukají husitské války a v Německu se formují křížové výpravy proti kacířským Čechách. Text je doplněn dobovými rytinami a mapkami. Publikace je oživena barevnou přílohou věnovanou zajímavým místům položeným přímo na česko-německé hranici, především starým hraničním kamenům a znamením. Text knihy je česko-německý.

Cena (po slevě) 72,- Kč

 

 

Kronika_CB_hranice_2Kronika česko-bavorské hranice, díl II

J. Jánský

rok vydání: 2002. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 364 stran je druhým dílem rozsáhlého projektu, který podrobně mapuje dějiny území po obou stranách česko-bavorské hranice, tentokrát v časovém rozsahu od roku 1427 do roku 1437. Text přivádí čtenáře do víru křížových výprav a postupného konce husitského hnutí. Řada kapitol je věnována dějinám Chebska a drobným konfliktům v česko-bavorském pohraničí. Zmíněn je i smutný příběh Anežky Bernauerové, vztahy českého pohraničí s městem Regensburgem a bavorskou šlechtou. Velký počet černobílých ilustrací v textu je doplněn barevnou přílohou, tentokrát na téma české hrady při česko-bavorské hranici. Text knihy je česko-německý.

Cena (po slevě) 72,- Kč

  Momentálně vyprodáno 

 

Kronika_CB_hranice_3Kronika česko-bavorské hranice, díl III

J. Jánský

rok vydání: 2003. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 386 stran je dalším dílem rozsáhlého česko-bavorského projektu, který je prozatím jediným svého druhu. Tentokrát je kniha zaměřena na období mezi roky 1438–1457 a zabývá se pohraničními válkami za českého bezkráloví a nastolením určitého pořádku za panování krále Ladislava Pohrobka. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány krajině mezi Domažlicemi a Furth im Wald, Chebsku, jižním Čechám, ale i krajině mezi Straubingem a českou hranicí. V barevné příloze jsou obsaženy fotografie bavorských hradů položených při česko-německé hranici. Text knihy je česko-německý.

Cena (po slevě) 72,- Kč

  

Kronika_CB_hranice_4Kronika česko-bavorské hranice, díl IV

J. Jánský

rok vydání: 2004. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 422 stran je čtvrtým dílem rozsáhlého česko-bavorského projektu, který se tentokrát zabývá dobou krále Jiřího z Poděbrad a počátky vlády Jagellonců. Přibližuje boje s křižáky a odboje Zelenohorské jednoty a tzv. bocklerů. Část knihy je opět věnována nepokojnému Chebsku. Dobové rytiny umístěné v textu doplňuje barevná příloha zaměřená na česká města a městečka položená v česko-německém pohraničí. Text knihy je česko-německý. 

Cena (po slevě) 72,- Kč

 ukázka z knihy

 

 

Kronika_CB_hranice_5Kronika česko-bavorské hranice, díl V

J. Jánský

rok vydání: 2005. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 348 stran je prozatím posledním vydaným dílem tohoto projektu zpracovávajícího jeden z nejzajímavějších úseků česko-bavorských dějin. Tentokrát se jedná o období mezi roky 1479–1506. Děj knihy se převážně odehrává na bavorském území, kde zuří válka o landshutské dědictví, do níž jsou zapleteni i četní čeští rytíři se svými ozbrojenci. Pokračují i spory o hranice a česká léna v Bavorsku a Horní Falci. Publikace je již tradičně vedle četných černobílých ilustrací doplněna také barevnou přílohou, jejímž tématem jsou tentokrát historická bavorská města a městečka při česko-německé hranici. Text knihy je česko-německý. 

Cena 260,- Kč

 

 

BezdruziceBezdružice, historie a současnost jedné západočeské obce

Z. Procházka

rok vydání: 2006. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 116 stran. Publikace přináší dějiny městečka Bezdružic i popis jeho památek, především hradu – zámku, v němž je dnes umístěno muzeum moderního českého skla. Knihu doplňují barevné i černobílé fotografie, mapy a plány. Obsahuje německé a anglické resumé.

Cena 75,- Kč

 

 

obrazy_z_dejin_zvonarstviObrazy z dějin českého zvonařství

T. Chvátal, L. Krčmář

rok vydání: 2006. Kniha v pevné vazbě a formátu A4 o rozsahu 164 stran se zabývá tématem, které je v naší knižní produkci poměrně vzácné. Autoři zde zájeCenae zasvětí do výroby zvonů a představí mu staré české zvonaře. Rozsahem je publikace zaměřena opět na region Plzeňska. Kniha je doplněna množstvím unikátních historických fotografií zvonů, které pocházejí ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Naprostá většina dokumentovaných zvonů byla zrekvírována pro potřeby 1. světové války a do kostelů, pro něž byly vytvořeny, se většinou nevrátily.

Cena (po slevě) 110,- Kč

 ukázka z knihy

 

hroznatovci

Hroznatovci a páni z Gutštejna

J. Jánský

rok vydání: 2009. Kniha formátu B5 v pevné vazbě a o rozsahu 568 stran se zabývá významným západočeským šlechtickým rodem Hroznatovců, který odvozuje svůj původ od blahoslaveného Hroznaty. zde stejně jako v knize Páni ze Švamberka barvitě popisuje dějiny rozvětveného rodu, ze kterého nejvíce vynikli páni z Gutštejna. Obrazové přílohy přinášejí vyobrazení náhrobníků, listin a dalších reálií tohoto zajímavého rodu. Další dokumentační materiál je věnován sídlům, na kterých Gutštejnové žili. Kniha obsahuje rovněž řadu nově sestavených rodokmenů.

Cena 315,- Kč

 

pruvodce_2Český les – Tachovsko (č. 2)

Z. Procházka

192 stran, 1994, česko-německý text, černobílé i barevné foto + mapa

 

Cena: 48,- Kč (sleva) 

 

pruvodce_4Stříbrsko a Borsko (č. 4)

Z. Procházka

232 stran, 1995, česko-německý text, černobílé i barevné foto + mapa

 

Cena: 48,- Kč (sleva)

 

pruvodce_10Konstantinovy lázně, Bezdružice a okolí (č. 10)

Z. Procházka

240 stran, druhé vydání - 2006, česko-německý text, černobílé i barevné fotografie

Cena: 68,- Kč

 

pruvodce_14Klatovy - město (č. 14)

Váňová, Procházka

216 stran ,2000, česko-německo-anglický text, černobílé i barevné fotografie + mapa

Cena: 29,- Kč

 

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář