Publikace skladem

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář

 

 

Zdeněk Procházka

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA 1. DOMAŽLICKO

 

 2017, třetí rozšířené vydání. Formát A4, pevná vazba, 368 stran

 

Kniha seznámí čtenáře s osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot položených v pohraničí Domažlicka. Zde po roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva a při zřizování tzv. zakázaného a hraničního pásma, zaniklo mimo lidských sídel i mnoho kulturních památek, kostelů, zámečků a staveb lidové architektury. Kniha je vybavena množstvím unikátních barevných i černobílých fotografií, které přibližují tato zaniklá místa i jejich původní obyvatele. Publikace obsahuje mapu, kde jsou vyznačena všechna popsaná místa. Text zpracovává historii těchto míst od jejich založení přes bohaté dějiny až k likvidaci v 50. letech 20. století. Zmíněna je i současná podoba a využití těchto míst. První vydání publikace vyšlo v roce 2010, od té doby se ve světě zaniklých míst mnohé změnilo a právě tyto změny mapuje na 79 stranách rozšířená část publikace. Text knihy je česko-německý.

Cena 480,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka

CESTAMI KRAJÁNKŮ ANEB PUTOVÁNÍ PO MLÝNECH A VODNÍCH PROVOZECH NA TACHOVSKU A STŘÍBRSKU - díl II. - levostranné přítoky Mže

 

 2017, vydání první, formát A4, pevná vazba, 264 stran + 48 stran barevná příloha

Publikace přibližuje podrobné dějiny a popis vodních provozů, především mlýnů, na levostranných přítocích řeky Mže, např. Úterský potok, Hadovka, Hamerský potok, Kosí potok atd. (téměř 100 objektů). Ze mlýnů přežívají často jen tajemné zříceniny, další se dochovaly jako rekreační objekty, jen málo je těch, v nichž se dochovaly části původního zařízení. Publikace je doplněna řadou fotografií a archivních dokumentů. Texty doplněné o německá resumé mohou sloužit jako podklady pro romantická putování údolími popisovaných potoků.

Tato publikace byla vydána s podporou Plzeňského kraje.

Cena 460,- Kč

 

 

 

Radovan Procházka

BOUŘE NAD POŘEŠÍNEM (díl první), LOUZEK ANEB HAVRANI TÁHNOU K JIHU (díl druhý)

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 230 stran

 

Historický román. Děj prvního dílu knihy se odehrává na jihočeském hradu Pořešíně na počátku 14. století v době, kdy hrad drželi Bavorové ze Strakonic. Druhá část knihy přivede čtenáře na sousední hrad Louzek. Oba hrady leží na řece Malši a spravuje je sdružení Hrady na Malši, pro něž byla publikace vydána.

Cena 250,- Kč

 

 

Zdeněk Šmíd

DUDÁCI A VLČÍ HLAVY

Vyšlo v květnu 2017

 

Formát 18 x 28 cm, pevná vazba, 214 stran

Kniha vychází v roce nedožitých 80. narozenin známého publicisty a spisovatele Zdeňka Šmída. Autor tu svým typickým humorem vyznává lásku k Chodsku a představuje tu i jednotlivé pověsti z tohoto svérázného kraje. Nové vydání publikace doplňují vyobrazení Veroniky Holé, které jsou stejně osobité a nekonvenční jako texty Zdeňka Šmída.

Cena 290,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka, JIří Svačina

RADONICE, KAPITOLY Z DĚJIN OBCE

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 88 stran, plnobarevný tisk

 

Publikace je další z monografií, které jsou věnovány tentokrát obci Radonice, které leží v blízkosti Domažlic. Jednotlivé kapitoly popisují dějiny obce, další se zabývají radonickým mlýnem, bývalým zámečkem, obecní kaplí, židovským osídlením atd. Kniha je k dostání na Obecním úřadě Milavče.

  Cena 250,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka

TRPKÝ PŘÍBĚH KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V POŘEJOVĚ ANEB JAK JSEM „ZNIČIL“KULTURNÍ PAMÁTKU A O DALŠÍCH VÝZKUMECH

 

Vyšlo v červnu 2017, formát B5, pevná vazba, 216 stran, plnobarevný tisk

Autor zde popisuje historii gotického kostela sv. Bartoloměje, který stál uprostřed obce Pořejov na Tachovsku. Lidnatá obec byla po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 zbořena a stejný osud potkal zanedlouho i kostel. Následně byla v prostoru zničené obce zřízena skládka komunálního odpadu. V roce 2013 se studenti fakulty umění a designu v Plzni rozhodli zbytky kostela odhalit a upravit. Při těchto pracích však poškodili archeologická souvrství. Autor publikace tu poté se souhlasem muzea v Tachově uskutečnil záchranný výzkum a dokumentaci. Za tuto práci měl následně zaplatit vysokou pokutu, protože nevlastnil archeologickou licenci. Absurdní kauza je doplněna řadou fotografií a dokumentů.

Ve druhé části knihy autor vzpomíná na archeologické výzkumy, jichž se zúčastnil a které probíhaly většinou pod vedením prof. Dr. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu ČSAV Praha. Jednalo se většinou o výzkumy západočeských hradů. Jsou tu ale popsány také výzkumy technických památek a skláren v Českém lese. Výsledky z mnoha těchto výzkumů nebyly dosud publikovány. Také zde je přiloženo velké množství plánů, fotografií a vyobrazení.

 

Cena 299,- Kč

 

domazlicke_mlyny

Zdeněk Procházka

DOMAŽLICKÉ MLÝNY, MLYNÁŘI A MLÝNSKÁ STROUHA

2. vydání, vyšlo v prosinci 2015, formát B5, pevná vazba, 128 stran

Kniha seznamuje čtenáře s podrobnými dějinami 10 mlýnů položených ve městě a na katastrálním území bývalého královského města Domažlic. V textu jsou zmíněni jednotliví majitelé, mlynářské rodiny i staré popisy mlýnů. Publikace je doplněna bohatým obrazovým materiálem, který byl získán z archivů i od pamětníků mlynářského řemesla.

Cena 190,- Kč

 

 

Jiří Čechura

KLADRUBY 900, lidé - život - doba

Vyšlo v prosinci 2015, formát A4, pevná vazba, 408 stran

 

Rozsáhlá a výpravná kniha obsahující kolem 600 vyobrazení, fotografií a map přiblíží čtenáři dlouhou a bohatou historii kladrubského kláštera i městečka Kladrub u Stříbra). Publikace, která vychází v roce 2015, kdy uplyne 900 let od první historické zmínky, je rozdělena do 38 rozsáhlých kapitol, které se týkají především známého benediktinského kláštera i historického městečka a okolí. Další kapitoly jsou věnovány např. kladrubským pivovarům a hostincům, církevním stavbám, mlýnům v okolí Kladrub, přírodě Kladrubska, záhadným smírčím křížům atd. Autor Jiří Čechura, který byl dlouhodobým kladrubským kantorem tu zúročil svoji celoživotní badatelskou činnost. Mnoho historických fotografií a map je zde publikováno poprvé.

Cena 460,- Kč

 

 

Jakub Fišer

JÁ AMADEUS

Vyšlo v listopadu 2015, formát A5, brožovaná vazba, 96 stran

 

Autor je nositelem několika básnických cen a má za sebou vydání několika básnických sbírek, např. Obžaloba lůzokracie nebo S žízní neustaň. V nové sbírce Já Amadeus těží témata k novým básním jak z regionu Plzeňska, v němž žije, tak i ze života W. A. Mozarta.

Cena 99,- Kč

 

 

Marie Špačková

JIVJANY 1115-2015

z historie Jivjan, Ostromeče a Velkého Malahova

Vyšlo v srpnu 2015, formát B5, pevná vazba, 120 stran

 

V knize jsou vedle Jivjan, které oslavily v roce 2015 devítisté výročí od první písemné zmínky, monograficky zpracovány informace o sousedním Velkém Malahově a Ostromeči. Autorka tu zpracovala jak starší dějiny těchto lokalit, v nichž žilo před rokem 1945 německy mluvící obyvatelstvo, tak i poválečné budování vysídlených obcí a jejich současnost. Plnobarevná publikace je doplněna kopiemi archiválií a historickými i současnými fotografiemi všech tří lokalit i jejich památek.

Cena 180,- Kč

 

Zdeněk Procházka

KOUT NA ŠUMAVĚ

Kapitoly z dějin obce pod Rýzmberkem

Vyšlo v srpnu 2015, formát B5, pevná vazba, 160 stran

 

Publikace obsahuje podrobné dějiny Kouta včetně nově objevené písemné zmínky o vsi z roku 1441. Zasloužená pozornost je věnována i jednotlivým rodům, které koutsko-trhanovské panství vlastnily, především Stadionům. Ve zvláštních kapitolách jsou popsány jak koutská tvrz, tak i stadionský zámeček, kostel sv. Jiří, známý koutský pivovar, 3 mlýny, které v okolí Kouta pracovaly, Starý a Nový Dvůr i hrad Rýzmberk. Kapitoly o jednotlivých objektech a památkách obsahují opět plánovou i fotografickou dokumentaci a fotokopie archiválií.

Cena 280,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

CHOCOMYŠL

 

Vyšlo v červenci 2015, formát A5, brožovaná vazba, 64 stran

 

Publikace v osmnácti kapitolách líčí historii obce od středověku do současnosti. Většina kapitol je věnována nejvýznamnější památce obce - bývalému zámku hrabat Černínů, který byl často přestavován a využíván např. jako cukrovar nebo lihovar. Publikace je doplněna historickými fotografiemi, vyobrazeními a plány zámku a obce, z nichž většina je publikována poprvé.

Cena 90,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka, Marie Ptáková

KANICE

kapitoly z historie a současnosti obce pod Netřebem

Vyšlo v červenci 2015, formát B5, pevná vazba, 128 stran

 

Publikace se skládá ze dvou částí, v prvé autor popisuje starší dějiny obce a jednotlivé památky, především kanický zámek a blízký hrad Netřeb. Text je doplněn plány a dokumentací těchto objektů včetně archiválií, které jsou často publikovány poprvé. Zvláštní pozornost je věnována osudům posledních majitelů zámku, kterými byly rodiny Škodů a Pergerů. Ve druhé části se autorka rozepisuje o novodobé historii obce, položené pod Netřebem i její současnosti. Také tato část publikace je doplněna množstvím fotografií a přináší mnoho nových, dosud nepublikovaných informací.

Cena 280,- Kč

 

 

 

Štěpán Čadek

TACHOV

v datech 1115-2015

Vyšlo v červenci 2015, formát A4, pevná vazba, 192 stran

 

Kniha vychází, jak je již patrné z názvu, k devítistému výročí první zmínky o Tachově. Publikace, která je plnobarevná a bohatě ilustrovaná historickými i současnými fotografiemi a vyobrazeními Tachova, je prvním rozsáhlejším dílem o tomto pozoruhodném západočeském městě. Obsah knihy je řazen chronologicky po rocích, které byly pro město více či méně důležité a mapuje dlouhý časový úsek od roku 1115 do roku 2015. Autorem publikace je pracovník Muzea Českého lesa v Tachově a do její přípravy byli zapojeni i další znalci této tematiky z muzea a okresního archivu v Tachově.

Cena 390,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

MILAVČE

kapitoly z dějin obce

Vyšlo v prosinci 2014, formát A4, pevná vazba, 96 stran

 

Publikace je podrobnou monografií dějin i současnosti obce položené na okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Historie osídlení krajiny je zde pradávná, sahá až do mladší doby bronzové a právě jí a tzv. milavečské kultuře jsou věnovány úvodní kapitoly knihy. Další text se zabývá svatovojtěšskými legendami, které se k Milavčím rovněž vztahují. Vedle historie sestavené z archivních pramenů jsou tu popisovány i památky a zajímavosti obce, např. kostel sv. Vojtěcha, studánka Vojtěška, atd. V textu nebylo opomenuto ani významných rodáků obce jakými byli např. malíř a grafik Josef Váchal nebo herec Jiří Bittner. Publikace je doplněna četnými barevnými a černobílými fotografiemi i reprodukcemi historických materiálů.

Cena 280,- Kč

 

 

Jan Jirák

Dřevňowská pivovarská chasa aneb PIVOVARY A PIVOVÁRKY OKRESU TACHOV

Vyšlo v březnu 2015, formát A4, pevná vazba, 224 stran

 

Kniha popisuje historii pivovarnictví na území Tachovska a Stříbrska v rozsahu současného okresu Tachov. V úvodní kapitole je zpracována tematika církevních – klášterních pivovarů. Text je řešen formou katalogu, který obsahuje historii více než 70 pivovarů, které na popisovaném území pracovaly. Texty jednotlivých kapitol dosahují různé délky podle významu pivovaru, délky jeho trvání a dochovaného archivního materiálu. Texty jsou doplněny velkým množstvím historických fotografií, map a dokumentů. Na své si přijdou i sběratelé historických pivních lahví a pivních suvenýrů, speciálně pro ně bylo vyrobeno DVD, které je součástí publikace. Zvláštní kapitola je věnována novinovým článkům z dobového tisku, které řeší radosti i problémy s pivem a hospodami v regionu. Jediným pivovarem, který dnes na Tachovsku pracuje, je rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané, jemuž je v knize také věnována zasloužená pozornost.

Cena 285,- Kč (s DVD)

 

 

Zdeněk Procházka

DOMAŽLICE

Historicko-turistický průvodce městem a jeho památkami

Vyšlo v lednu 2015, formát B5, pevná vazba, 240 stran

 

Publikace vychází v roce 2015, kdy uplyne 750 let od první zmínky o hrazeném královském městě Domažlicích. První část knihy mapuje dějiny města, druhá se věnuje podrobnému popisu jednotlivých památek – kostelů, městského opevnění, Chodského hradu, pivovarů, mlýnů atd. Třetí část tvoří podrobné německé resumé. Plnobarevná publikace obsahuje více než 280 historických i současných fotografií, plánů a archivních dokumentů. Objevují se zde i zcela nové informace získané z archivů, archeologických i stavebně historických výzkumů. 

Cena 190,- Kč

 

 

 

Zdeněk Procházka

Světce u Tachova v proměnách staletí

 

Vyšlo v prosinci 2014, formát A4, pevná vazba, 96 stran

 

Druhé upravené vydání knihy představuje čtenáři výjimečnou památku položenou v blízkosti západočeského Tachova – historickou jízdárnu ve Světcích, která je druhou největší jízdárnou v Evropě. Zpustlý a polozřícený objekt vybudovaný knížetem Alfrédem I. Windischgrätzem prošel před nedávnem rozsáhlou rekonstrukcí a je dnes využíván ke kulturním účelům. Plnobarevná publikace přináší mnoho současných i historických fotografií a archivních dokumentů. Text je česko-německý.

Cena 250,- Kč

 

Václava Jandečková

Tři muži proti totalitě

Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB

Vyšlo v listopadu 2014, formát B5, pevná vazba, 368 stran

 

Kniha se vrací do měsíců a let po únoru 1948, aby představila osudy několika z těch mužů a žen, kteří se pustili do nerovného zápasu s komunistickou diktaturou. Hlavní postavou knihy je Ota Tulačka, autorčin dědeček a vůdčí osobnost odbojové skupiny „Cyril“, která dokázala převést přes západní hranici desítky ohrožených osob, mezi nimi řadu politických, vojenských i podnikatelských prominentů. Na organizaci jejich útěků do svobodného světa skupina spolupracovala s majorem Josefem Hýblerem, bývalým pilotem RAF, zaměstnancem amerického velvyslanectví Walterem Birgem a dalšími odvážnými lidmi. Autorka čtivě líčí také zapojení odbojářů do příprav jednoho z nejvážnějších pokusů o vojenský převrat za totalitní éry známého pod názvem akce „Praha – Žatec“. Odbojová činnost Oty Tulačky vyvrcholila napojením na špionážní síť majora Jaromíra Nechanského a Veleslava Wahla, která byla využívána americkými zvláštními službami a dodnes vyvolává mnoho otazníků. 

Cena 399,- Kč

 

Zdeněk Procházka

Klášter a kostel augustiniánů v Domažlicích

 

 

Vyšlo v červenci 2014, formát B5, brožovaná vazba, 52 stran

Brožura podrobně popisuje dějiny kláštera a klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie při konventu augustiniánů v Domažlicích. Nechybí ani popis kláštera a přilehlého kostela s bohatou kresebnou i fotografickou dokumentací. Řada archivních pramenů i vyobrazení je publikována poprvé. Brožura obsahuje barevnou fotografickou přílohu.

Cena 85,- Kč

 

 

Paměti hraběnky Micu Coudenhové-Kalergi

 

 
Vyšlo v červenci 2014, formát B5, pevná vazba, 184 stran
Kniha přináší překlady pamětních zápisů - deníků - hraběnky japonského původu Micu Aojamy, která žila se svým manželem Heinrichem Coudenhove-Kalergi na zámku v Poběžovicích na Domažlicku a zemřela v roce 1941 v Möldingu u Vídně. Publikace je opatřena historickým úvodem, který vysvětluje příchod Micu do Čech. Ve vlastních pamětech se hraběnka věnuje životu u dvora v tehdejším Rakousku-Uhersku i vzpomínkám na rodné Japonsko. Kniha je doplněna fotografiemi půvabné Micu, její rodiny i míst, kde žila.

Cena 170,- Kč

 

 

Zdeněk Procházka

Z historie a současnosti Blížejovska

Vyšlo v září 2014, formát B5, pevná vazba, 192 stran

Kniha podrobně popisuje historii a památky obce Blížejov i osad, které pod ni spadají. Publikace je doplněna mnoha vyobrazeními, mapami, historickými fotografiemi i dokumentací památek. V Blížejově je popisován kostel sv. Martina a zámeček, v Nahošicích zámek a osudy jeho majitelů, v Přívozci zámek Bořků Dohalských z Dohalic a bývalý pivovar, v Chotiměři zámek, tvrz a pozoruhodná zámecká kaple, ve Lštění kostel sv. Jana Křtitele a známá věžová tvrz, dále jsou v knize monograficky zpracovány dějiny vsí Františkov, Malonice a Výrov.

Cena 315,- Kč

 

Zdeněk Procházka

Všeruby a Všerubsko

Vyšlo v květnu 2014, formát B5, pevná vazba, 160 stran

Publikace podrobně dokumentuje historii i současnost pohraničního městečka Všeruby na Domažlicku. Kniha byla vydána ke 444. výročí povýšení Všerub na městečko. Mimo Všerub samotných je tu popsána i historie míst, která dnes spadají pod ÚM Všeruby. Jmenovitě Brůdek, Hájek, Hyršov, Chalupy, Maxov, Pláně, Pomezí, Studánky a vsi Myslív a Sruby, které zanikly po roce 1945. K památným místům, popsaným v této publikaci, patří i kostelík sv. Václava na Brůdku a kostel sv. Anny na Tanaberku. Kniha je doplněna bohatým obrazovým, mapovým i fotografickým materiálem.

Cena 300,- Kč

 

 

Josef Nejdl, Zdeněk Procházka

Chodsko historické a současné

Vyšlo v únoru 2013, formát 220 x 210 mm, pevná vazba, 160 stran

Plnobarevná fotografická publikace, která po letech opět mapuje historii i současnost Chodska. V úvodní části se čtenář seznámí s historií Chodska i s jeho nejznámějšími zástavními držiteli Švamberky, Lamingeny a Stadiony. Nejrozsáhlejší část je věnována jedenácti privilegovaným chodským vsím, které jsou tu představeny jednotlivě. Závěr knihy přináší informace a fotografie o metropoli Chodska - Domažlicích, jeho muzeích a současném chodském folklóru. Kniha obsahuje na 300 historických i současných barevných fotograií, texty jsou v češtině, němčině a angličtině.

Cena 320,- Kč

 

Zdeněk Procházka

Tvrz ve Lštění

proměny jednoho rytířského sídla aneb jak se státi zemánkem
 
Vyšlo v prosinci 2013, formát B5, pevná vazba, 168 stran, 130,- Kč
 
Druhé, rozšířené a přepracované vydání publikace, která je vlastně podrobným návodem jak je možné postupovat při výzkumu a opravě zchátralého šlechtického sídla. V tomto případě se jedná o věžovou tvrz ve Lštění na okrese Domažlice. Autor, který je zároveň i majitelem tvrze, zde v osmi kapitolách popisuje historii sídla včetně archivního bádání a stavebně-historického i archeologického výzkumu. Zmíněny jsou i veškeré stavební úpravy sídla a také transfér roubeného špejcharu, který byl u tvrze vystavěn. Uvedeny jsou příběhy dalších tvrzí a jejich majitelů a také mnoho drobností ze života "zemánků".Závěrečná kapitola, kterou napsal Jiří Jánský, je věnována rodu Bohuchvalů z Hrádku, který tvrz v 15. století držel. Publikace je doplněna bohatým černobílým i barevným obrazovým materiálem.

Cena 130,- Kč

 

P. Rožmberský, L. Krčmář

Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji

 

Vyšlo v dubnu 2014, formát B5, pevná vazba, křídový papír, 160 stran

V knize je popsáno 105 pousteven, které ležely na území dnešního Plzeňského kraje, většinou v blízkosti poutních míst a kaplí. Nechybí ani zasvěcený úvod o poustevnících a poustevnách od dob pradávných přes zbožné baroko až do doby zcela nedávné. Ačkoliv je kniha psaná populárně, nechybí zde poznámkový aparát a obsáhlý výčet použité literatury. Publikace, která je zpracováním tématu v Čechách i okolních státech jistě ojedinělá, může posloužit i jako zasvěcený průvodce po tajemných a pohodu vydechujících místech západních Čech.

Cena 250,- Kč

 

Kámen

Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice“ u Všerub na Domažlicku

Václava Jandečková

 

Formát B5, pevná vazba, 328 stran.

Publikace je příspěvkem k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN. Přísně tajná a kamuflovaná past organizovaná bezpečnostním aparátem v okolí hraničního přechodu Všeruby na Domažlicku si kladla za cíl odstranit vybrané osobnosti z veřejného života a „izolovat“ je od „světa“. Kniha se zaměřuje na oběti, pachatele, a zejména pak na osoby, které hrály důležitou roli na obou stranách tragického dramatu, z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje. Velkým přínosem pro objasnění případu falešných hranic jsou autorkou nedávno objevené a dosud nezveřejněné paměti klíčového svědka Stanislava Lišky. Autentičnost a závažnost důkazů o zločinném spolčení a jeho pozadí podtrhují odborní recenzenti knihy, historici Igor Lukeš a Václav Veber. Autorka, která napsala také řadu odborných článků, předkládá reálný pohled na jeden z důsledků komunistického převratu v Československu – zločinné praktiky československé komunistické tajné policie inspirované sovětským vzorem. Kniha je také morální výzvou příslušným českým úřadům, aby proti dosud žijícím viníkům zakročily podle práva. 

Ukázky z knihy ve formátu PDF najdete zde:

UKÁZKA 1     UKÁZKA 2

Cena 345,- Kč

 

Recepty ze zámeckých kuchyní

Z. Procházka, J. Nejdl

 

Formát B5, pevná vazba, 144 plnobarevných stran.

Publikace  přináší historické recepty ze zámeckých kuchyní, které byly objeveny mezi archivními zápisy a pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Recepty si zapsaly majitelky zámků v Kanicích a Lštění (okres Domažlice) a v Halži (okres Tachov). Vedle receptů kniha obsahuje historické úvody k jednotlivým sídlům a osudy osob, s nimiž recepty souvisejí. Na 160 receptů je doplněno fotografiemi pokrmů i fotografiemi kuchařek, které si je zapsaly. Je volným pokračováním knihy "Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí". Publikace vychází v česko-německém jazyce v překladu Aleny Vondrušové. Knihou čtenáře provází ilustrace Jany Šlechtové.

Cena 270,- Kč

 

 

pribehy_vepsane_do_kamene_2Putování po zaniklých místech Českého lesa II. - Tachovsko

Z. Procházka

 Rok vydání 2011, formát A4, pevná vazba, 328 stran.
Kniha navazuje na I. úspěšný díl publikace, v němž jsou popsány zaniklé obce v okrese Domažlice. Kniha obsahuje více než 800 historických i současných fotografií. V textu jsou popsány osudy 45 obcí a vsí z Českého lesa i z vnitrozemí okresu Tachov. Historie jednotlivých míst je popsána od data první zmínky do likvidace, která proběhla v 50.–60. letech 20. století. Nechybí ani popis současné podoby místa a výčet historických a kulturních památek, které zde zanikly. Publikace je vybavena i mapou zaniklých míst a mapkami jednotlivých obcí. Text publikace je česko-německý. 

Cena 490,- Kč

                        momentálně vyprodáno

 

pivovary thumb

Pivovary a pivovárky okresu Domažlice aneb chodská pivovarská chasa

J. Jirák, Z. Procházka, Z. Vejvoda

Kniha s bohatou obrazovou a fotografickou dokumentací představuje podrobně historii všech pivovarů a pivovárků, které v minulosti pracovaly na okrese Domažlice. Další kapitoly popisují svérázné prostředí krčem a hospod na Domažlicku a představují zajímavé osoby, které byly s výrobou piva spojeny. Kniha vyjde v červenci 2012.

Cena 390,- Kč 

 

Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích

Jiří Jánský

 

Formát B5, pevná vazba, 408 stran, barevné přílohy.

Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích, rod erbu berana (J. Jánský). Dnes již kmenový autor Nakladatelství Českého lesa seznamuje čtenáře se šlechtickým rodem, který v Čechách sice nepatří k nejznámějším, ale na území západních Čech zanechal velice výraznou stopu. Životní příběhy jednotlivých členů rodu se odehrávají i na území sousedního Bavorska, s nímž je spojují četné vazby. Obrazová dokumentace týkající se heraldiky, sídel rodu, náhrobníků a dalších reálií včetně podrobných rodokmenů s odkazy na poznámkový aparát a literaturu je již samozřejmostí. Publikaci předcházela díla o Švambercích a Gutštejnech.

Cena 315,- Kč

 

Typy německých, českých a polských synagog od XI. do počátku XIX. století

Alfred Grotte

 

Formát B5, pevná vazba, 248 stran.

Práce architekta Grotteho vyšla poprvé v Lipsku roku 1915. Kniha vydaná Nakladatelstvím Českého lesa v roce 2013 obsahuje reprint původního německy psaného originálu, který je doplněn Grotteho dokumentárními fotografiemi, kresbami a plány a popisuje více než tři desítky synagog střední Evropy. Z nich je většina již zbořena. Mezi ně patří i synagogy z území Čech, především západních. V českém překladu Grotteho díla jsou otištěny současné fotografie synagog z území Čech, Německa a Polska. Publikace je dále doplněna podrobným životopisem A. Grotteho, který vypracoval Arno Pařík. Kniha je vybavena množstvím fotografií a kreseb.

Cena 190,- Kč

 

Mlýny v Kladrubech a jejich okolí

Jiří Čechura, Zdeněk Procházka

 

Formát A5, měkká vazba, 88 stran.

Drobná publikace přináší historii a popis pozůstatků mlýnů na dolním toku Úhlavky v okolí Kladrub. Naprostá většina z deseti popisovaných mlýnů se již změnila v romantické zříceniny. Mlýny jsou popsány jednotlivě od nejstarší do zcela nedávné historie, která přispěla k jejich likvidaci. Dějiny i popis jednotlivých staveb jsou podloženy pečlivým studiem archivních pramenů. Publikace je doplněna fotografiemi, vyobrazeními i plány a mapami.

Cena 120,- Kč

sklarstvi_v_ceskem_leseSklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku

Z. Procházka

rok vydání: 2009, 3. zcela přepracované a rozšířené vydání

Publikace formátu A4 v rozsahu 288 stran a pevnou vazbou obsahuje popis a historii více než 60 skláren, které v minulých staletích pracovaly na území Českého lesa a přilehlém území Domažlicka a Tachovska. Dále jsou zde popsány a zdokumentovány i jednotlivé brusírny a leštírny, které každou sklárnu na výrobu plochého skla doplňovaly. Mnoho informací se týká též lokalit, které v Českém lese zanikly po roce 1945. Kniha je obohacena velkým množstvím po léta pracně vyhledávaných historických fotografií i dokumentačních plánů z českých i německých archivů. Zasloužená pozornost je věnována i jednotlivým sklářským rodinám. Text knihy je česko-německý.

Cena po slevě 360,- Kč

 

pribehy_vepsane_do_kamene_1Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska, díl I.

Z. Procházka

rok vydání: 2008, dotisk 2010. Formát A4, pevná vazba, 176 stran. Kniha přináší popis a obrazovou dokumentaci 308 kamenných památek. Mezi nimi najdeme pověstmi opředené kamenné megality, smírčí kříže, staré kamenné kříže, středověká boží muka, hraniční kameny, milníky a lovecké kameny. Doplněny jsou i příběhy, které se k těmto dávným strážcům krajiny vztahují. Úvodní kapitoly katalogů jsou česko-německé.

Cena 390,- Kč

 ukázka z knihy

 

 

pribehy_vepsane_do_kamene_2Příběhy vepsané do kamene aneb putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska, díl II.

Z. Procházka

rok vydání: 2009. Formát A4, pevná vazba, 216 stran. Druhý díl knihy nás přivede opět do krajiny Českého lesa na Domažlicko a Tachovsko. Nalezneme zde velké množství informací a dokumentace, která se tentokrát týká morových sloupů, barokních plastik a soch volně umístěných v krajině. Samostatný katalog je věnován pracím lidových kameníků, mezi nimiž je hlavní postavou Georg Böhm, který svá pozoruhodná sochařská díla vytvářel v 1. polovině 19. století. Kameníci v popisované oblasti pracovali až do 1. poloviny 20. století. Součástí katalogů je i bohatá fotografická dokumentace. Celkem je v 1. a 2. dílu knihy popsáno 777 památek. Úvodní kapitoly katalogů jsou česko-německé.

Cena po slevě 230,- Kč

 

co_odnesl_casCo odnesl čas 1. – Domažlicko v historických fotografiích

Z. Procházka

Publikace ve formátu A4 (208 stran, pevná vazba) přináší staré velkoformátové fotografie chodských vsí a Domažlicka. Nejedná se v tomto případě o pohlednice, ale téměř výhradně o historické kvalitní fotografie, které jsou doplněny česko-německým textem. V některých případech kniha obsahuje i současné srovnávací fotografie.

Cena 460,- Kč

 

Co_odnesl_cas_2Co odnesl čas 2. – Horšovskotýnsko a Český les

Z. Procházka

Vydání: prosinec 2011, formát A4, pevná vazba, 192 stran.

Publikace obsahuje kvalitní, historické, velkoformátové fotografie vytištěné formou duplexu. Fotografie pocházejí většinou z období kolem roku 1900 a přinášejí podobu městeček (Horšovský Týn, Poběžovice, Hostouň, Bělá nad Radbuzou, Staňkov, Holýšov), vsí i lesních samot a dávno zaniklých průmyslových provozů. Text knihy je česko-německý.

Cena 460,- Kč

                              momentálně vyprodáno

 

 

Co odnesl čas 3. – Stříbrsko a Plánsko na nejstarších fotografiích

Z. Procházka

Vyšlo v prosinci 2012, Formát A4 naležato, pevná vazba, 208 stran.

Publikace přináší více než 300 historických, převážně velkoformátových fotografií měst Stříbra a Plané, dále obsahuje historické fotografie menších měst a obcí - Kladrub, Černošína, Svojšína, Chodové Plané, Bezdružic, Konstantinových Lázní a dalších. Pozoruhodné jsou rovněž fotografie hradů Švamberka, Volfštejna i romantických mlýnů. Využity jsou především fotografie z období kolem roku 1900, které jsou doplněny česko-německým textem.

Cena 460,- Kč

 

Co odnesl čas 4. – Tachovsko a Český les na nejstarších fotografiích

Z. Procházka

Vyšlo v prosinci 2013, Formát A4 naležato, pevná vazba, 224 stran.

Čtvrtým dílem publikace se uzavírá cyklus knih, které přinášejí nejstarší fotografie měst, obcí a zajímavých míst z okresů Domažlice a Tachov. Tentokrát kniha přináší historické fotografie měst Tachova, Boru a Přimdy, obcí, např. Halže, Lesné, Rozvadova, Starého Sedliště, Stráže, Studánky a mnohých dalších. Pozornost je věnována také zaniklým místům v příhraniční části Českého lesa. Z významných památek kniha přibližuje např. hrad Přimdu, klášter ve Světcích a různé židovské památky. Řada fotografií, které pocházejí ze skleněných negativů, je v knize reprodukována poprvé. Připojen je i úvod o dávných tachovských fotografech. Na 340 otografií je doplněno česko-německým textem.

Cena 460,- Kč

                              momentálně vyprodáno

 

 

 

 

oribehy_telickych_nahrobkuPříběhy telických náhrobků

V. F. Chvátal

Rok vydání 2011, formát B5, pevná vazba, 128 stran.

Kniha zavede čtenáře na židovský hřbitov v Telicích nedaleko Kladrub na Tachovsku. Na tomto romantickém a opuštěném místě se dochovalo 246 starých náhrobků, z nichž autor vybral 72 nejzajímavějších. Jejich texty přeložil a pokusil se vystopovat osudy těch, na které upomínaly. Publikace je doplněna bohatých fotografickým materiálem.

CENA 195,- Kč

   

soudnictviPo stopách plzeňské spravedlnosti, historie a topografie hrdelního soudnictví

P. Sokol, J. Hajšman

formát B5, pevná vazba. Publikace přináší místopis plzeňského soudnictví a hrdelního práva, nformuje o místech, kde stávala nejen popraviště, ale např. pranýře, šatlavy či katovna. Samostatnou součástí publikace je i přehled vybraných zaniklých popravišť v západních Čechách.

Cena 199,- Kč

 

bavorska_kucharkaTradiční jídla česko-bavorského příhraničí

J. Nejdl, Z. Procházka

vydána 2010. Kniha formátu B5 v pevné vazbě o rozsahu 96 stran seznámuje čtenáře s množstvím receptů lidové kuchyně z Chodska i přilehlého Bavorska. Recepty doplňují tematické historické fotografie z obou stran hranice a samozřejmě i barevné fotografie hotových jídel. Celou knihou čtenáře provází originální kresby Jany Šlechtové. Text knihy je česko-německý. Vychází ve třetím vydání.

Cena 270,- Kč

  

Historicke_nahrobniky_tachovskaHistorické náhrobníky Tachovska

Z. Procházka, J. Oulík

rok vydání: 1995. 168 stran, měkká vazba. Kniha přináší přesné znění starých náhrobních textů z náhrobníků 15.–18. století, které jsou umístěny v kostelech a kaplích tachovského okresu. Publikace je doplněna kresbami a fotografiemi historických náhrobníků i plánky kostelů, kde jsou umístěny. Kniha přináší rovněž řadu nových informací pro heraldiky a rodopisce.

Cena (po slevě) 45,- Kč

 

 

Kronika_CB_hranice_1Kronika česko-bavorské hranice, díl I

J. Jánský

rok vydání: 2002. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 328 stran je prvním dílem prozatím pětidílného projektu, který podrobně popisuje dějiny území po obou stranách česko-bavorské hranice. První díl je věnován časovému úseku od roku 1400 do roku 1426, kdy v Čechách propukají husitské války a v Německu se formují křížové výpravy proti kacířským Čechách. Text je doplněn dobovými rytinami a mapkami. Publikace je oživena barevnou přílohou věnovanou zajímavým místům položeným přímo na česko-německé hranici, především starým hraničním kamenům a znamením. Text knihy je česko-německý.

Cena (po slevě) 72,- Kč

 

 

Kronika_CB_hranice_2Kronika česko-bavorské hranice, díl II

J. Jánský

rok vydání: 2002. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 364 stran je druhým dílem rozsáhlého projektu, který podrobně mapuje dějiny území po obou stranách česko-bavorské hranice, tentokrát v časovém rozsahu od roku 1427 do roku 1437. Text přivádí čtenáře do víru křížových výprav a postupného konce husitského hnutí. Řada kapitol je věnována dějinám Chebska a drobným konfliktům v česko-bavorském pohraničí. Zmíněn je i smutný příběh Anežky Bernauerové, vztahy českého pohraničí s městem Regensburgem a bavorskou šlechtou. Velký počet černobílých ilustrací v textu je doplněn barevnou přílohou, tentokrát na téma české hrady při česko-bavorské hranici. Text knihy je česko-německý.

Cena (po slevě) 72,- Kč

ukázka z knihy

 

 

Kronika_CB_hranice_3Kronika česko-bavorské hranice, díl III

J. Jánský

rok vydání: 2003. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 386 stran je dalším dílem rozsáhlého česko-bavorského projektu, který je prozatím jediným svého druhu. Tentokrát je kniha zaměřena na období mezi roky 1438–1457 a zabývá se pohraničními válkami za českého bezkráloví a nastolením určitého pořádku za panování krále Ladislava Pohrobka. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány krajině mezi Domažlicemi a Furth im Wald, Chebsku, jižním Čechám, ale i krajině mezi Straubingem a českou hranicí. V barevné příloze jsou obsaženy fotografie bavorských hradů položených při česko-německé hranici. Text knihy je česko-německý.

Cena (po slevě) 72,- Kč

  

Kronika_CB_hranice_4Kronika česko-bavorské hranice, díl IV

J. Jánský

rok vydání: 2004. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 422 stran je čtvrtým dílem rozsáhlého česko-bavorského projektu, který se tentokrát zabývá dobou krále Jiřího z Poděbrad a počátky vlády Jagellonců. Přibližuje boje s křižáky a odboje Zelenohorské jednoty a tzv. bocklerů. Část knihy je opět věnována nepokojnému Chebsku. Dobové rytiny umístěné v textu doplňuje barevná příloha zaměřená na česká města a městečka položená v česko-německém pohraničí. Text knihy je česko-německý. 

Cena (po slevě) 72,- Kč

 ukázka z knihy

 

 

Kronika_CB_hranice_5Kronika česko-bavorské hranice, díl V

J. Jánský

rok vydání: 2005. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 348 stran je prozatím posledním vydaným dílem tohoto projektu zpracovávajícího jeden z nejzajímavějších úseků česko-bavorských dějin. Tentokrát se jedná o období mezi roky 1479–1506. Děj knihy se převážně odehrává na bavorském území, kde zuří válka o landshutské dědictví, do níž jsou zapleteni i četní čeští rytíři se svými ozbrojenci. Pokračují i spory o hranice a česká léna v Bavorsku a Horní Falci. Publikace je již tradičně vedle četných černobílých ilustrací doplněna také barevnou přílohou, jejímž tématem jsou tentokrát historická bavorská města a městečka při česko-německé hranici. Text knihy je česko-německý. 

Cena 260,- Kč

 

 

BezdruziceBezdružice, historie a současnost jedné západočeské obce

Z. Procházka

rok vydání: 2006. Kniha formátu B5 v měkké vazbě o rozsahu 116 stran. Publikace přináší dějiny městečka Bezdružic i popis jeho památek, především hradu – zámku, v němž je dnes umístěno muzeum moderního českého skla. Knihu doplňují barevné i černobílé fotografie, mapy a plány. Obsahuje německé a anglické resumé.

Cena 75,- Kč

 

 

obrazy_z_dejin_zvonarstviObrazy z dějin českého zvonařství

T. Chvátal, L. Krčmář

rok vydání: 2006. Kniha v pevné vazbě a formátu A4 o rozsahu 164 stran se zabývá tématem, které je v naší knižní produkci poměrně vzácné. Autoři zde zájeCenae zasvětí do výroby zvonů a představí mu staré české zvonaře. Rozsahem je publikace zaměřena opět na region Plzeňska. Kniha je doplněna množstvím unikátních historických fotografií zvonů, které pocházejí ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Naprostá většina dokumentovaných zvonů byla zrekvírována pro potřeby 1. světové války a do kostelů, pro něž byly vytvořeny, se většinou nevrátily.

Cena (po slevě) 110,- Kč

 ukázka z knihy

 

 

zidovske_pamatky_tachovskaŽidovské památky Tachovska, Plánska a Stříbrska

J. Fiedler, V. F. Chvátal

rok vydání: 2008. Kniha formátu B5 v pevné vazbě o 264 stranách provede čtenáře po židovských památkách okresu Tachov. Popsány jsou osudy místních židovských obcí, zmíněny synagogy i zajímavosti ze života židovské komunity. Polovina knihy je věnována židovským hřbitovům a jejich podrobnému výzkumu. Přeloženy z hebrejštiny a podrobně dokumentovány jsou i jednotlivé vybrané náhrobky. Kniha je doplněna množstvím kreseb, fotografií a mapek. Zkrácený text je přeložen do němčiny.

Cena 315,- Kč

 ukázka z knihy

 

 

zidovske_pamatky_domazlickaŽidovské památky Domažlicka a Horšovskotýnska

Jiří Fiedler, Václav Fred Chvátal

Vyšla v dubnu 2012, formát B5, pevná vazba, 244 stran.
Kniha formátu B5 navazuje na knihu Židovské památky Tachovska, Stříbrska a Plánska a je i stejně zpracována. V prvníčásti obsahuje popisy jednotlivých lokalit se židovskými památkami, především synagogami a hřbitovy, mezi nimiž vynikají především památky ve Kdyni a Poběžovicích. Druhá část je věnována židovským hřbitovům. Zde je výběrově přeloženo, popsáno a fotograficky zdokumentováno několik náhrobků z každého hřbitova. Kniha je doplněna řadou historických i současných fotografií.

Cena 315,- Kč 

 

hroznatovciHroznatovci a páni z Gutštejna

J. Jánský

rok vydání: 2009. Kniha formátu B5 v pevné vazbě a o rozsahu 568 stran se zabývá významným západočeským šlechtickým rodem Hroznatovců, který odvozuje svůj původ od blahoslaveného Hroznaty. zde stejně jako v knize Páni ze Švamberka barvitě popisuje dějiny rozvětveného rodu, ze kterého nejvíce vynikli páni z Gutštejna. Obrazové přílohy přinášejí vyobrazení náhrobníků, listin a dalších reálií tohoto zajímavého rodu. Další dokumentační materiál je věnován sídlům, na kterých Gutštejnové žili. Kniha obsahuje rovněž řadu nově sestavených rodokmenů.

Cena 315,- Kč

 

pruvodce_2Český les – Tachovsko (č. 2)

Z. Procházka

192 stran, 1994, česko-německý text, černobílé i barevné foto + mapa

 

Cena: 48,- Kč (sleva) 

 

pruvodce_4Stříbrsko a Borsko (č. 4)

Z. Procházka

232 stran, 1995, česko-německý text, černobílé i barevné foto + mapa

 

Cena: 48,- Kč (sleva)

 

pruvodce_10Konstantinovy lázně, Bezdružice a okolí (č. 10)

Z. Procházka

240 stran, druhé vydání - 2006, česko-německý text, černobílé i barevné fotografie

Cena: 68,- Kč

 

pruvodce_14Klatovy - město (č. 14)

Váňová, Procházka

216 stran ,2000, česko-německo-anglický text, černobílé i barevné fotografie + mapa

Cena: 29,- Kč

 

 

Pro objednání některého z titulů použijte laskavě náš jednoduchý formulář